Tài chính

Bộ Tài chính đề xuất để cơ quan thuế thu cả bảo hiểm xã hội

Bộ Tài chính vừa có đề xuất để cơ quan thuế thu các khoản bảo hiểm mang tính chất bắt buộc đối với đơn vị sử dụng lao động.

Bộ Tài chính đề xuất để cơ quan thuế thu cả bảo hiểm xã hội

Bộ Tài chính đề xuất để cơ quan thuế thu cả bảo hiểm xã hội. (Ảnh minh họa)

Đây là một trong 2 phương án được Bộ Tài chính đưa ra xin ý kiến các đơn vị với mục tiêu đơn giản hóa thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho người nộp thuế và đóng bảo hiểm xã hội, cải thiện môi trường kinh doanh.

Giải pháp thứ nhất được Bộ Tài chính nêu lên là giữ như hiện hành tức là quản lý thuế và thu bảo hiểm xã hội vẫn do 2 cơ quan tiến hành. Với phương án này, lãnh đạo ngành tài chính cũng lưu ý thêm, cơ quan thuế và cơ quan bảo hiểm xã hội thực hiện phối hợp quản lý và thu theo quy chế phối hợp đã ký giữa Tổng cục Thuế và Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

Nói thêm về phương án trên, đại diện Bộ Tài chính cho rằng, việc phối hợp giữa 2 cơ quan thời gian qua đã có những kết quả nhất định tuy nhiên vẫn chưa đạt như mong muốn.

"Nguyên nhân là do giữa thuế và bảo hiểm xã hội hiện nay còn có nhiều sự khác biệt như: thời gian khai, nộp căn cứ tính thuế thu nhập cá nhân và căn cứ tính bảo hiểm xã hội… Vì còn có nhiều sự khác biệt như vậy dẫn đến sự phối hợp không thể triệt để và chưa đạt hiệu quả mong muốn", đại diện ngành tài chính lên tiếng.

Giải pháp thứ 2 được cơ quan chức năng đưa ra là cơ quan thuế thực hiện thu các khoản bảo hiểm mang tính chất bắt buộc đối với đơn vị sử dụng lao động.

Tính tích cực của phương án trên theo lãnh đạo ngành tài chính là giảm số lượng tờ khai phải nộp cho cơ quan Nhà nước. Thay vì phải nộp 2 tờ khai thuế và bảo hiểm xã hội cho 2 cơ quan khác nhau thì có thể chỉ cần nộp một tờ khai. Với phương án này, mã số thuế của cá nhân có thể dùng làm mã quản lý bảo hiểm xã hội, sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế. Điều này có thể giúp đơn giản hóa trong công tác quản lý cũng như khai, nộp thuế và bảo hiểm xã hội.

Phương án trên cũng được phía Bộ Tài chính cho là giúp giảm chi phí quản lý của cơ quan quản lý Nhà nước. "Thực hiện theo giải pháp này thì chỉ còn một đầu mối là cơ quan thuế thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra đơn vị sử dụng lao động trong thực hiện chính sách pháp luật thuế và bảo hiểm xã hội," đại diện ngành tài chính nêu lý lẽ.

Ngược lại, về tiêu cực, lãnh đạo Bộ Tài chính cũng thừa nhận, trong thời gian đầu chuyển đổi sáp nhập chức năng thu bảo hiểm xã hội vào cơ quan thuế thì ngành thuế cần phải nắm vững về nghiệp vụ thu bảo hiểm. Ngoài ra cũng cần tính tới yếu tố tổ chức sắp xếp lại bộ máy 2 cơ quan, số lượng lao động điều chuyển sau khi chuyển đổi mô hình.

Với 2 phương án trên, lãnh đạo Bộ Tài chính đề nghị lựa chọn giải pháp thứ 2, tức là để cơ quan thuế thu cả bảo hiểm xã hội.

Tin mới lên