Ngân hàng

Chính phủ đồng ý bổ sung vốn cho VietinBank

(VNF) - Chính phủ vừa phê duyệt phương án đầu tư bổ sung vốn nhà nước gần 7.000 tỷ đồng cho VietinBank.

Chính phủ đồng ý bổ sung vốn cho VietinBank

Chính phủ đồng ý bổ sung vốn cho VietinBank

Thủ tướng Chính phủ vừa có quyết định phê duyệt phương án đầu tư bổ sung vốn nhà nước tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (VietinBank).

Theo đó, VietinBank sẽ được bổ sung vốn hơn 6.977 tỷ đồng theo tờ trình của Ngân hàng Nhà nước để duy trì tỷ lệ sở hữu của nhà nước tại ngân hàng này. 

Vốn nhà nước được bổ sung từ nguồn chi trả cổ tức cho cổ đông nhà nước thông qua việc VietinBank phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức từ nguồn lợi nhuận sau thuế sau trích lập các quỹ năm 2017, 2018 và phần lợi nhuận sau thuế còn lại của năm 2019 sau trích lập các quỹ và chi trả cổ tức bằng tiền mặt.

Ngân hàng Nhà nước chỉ đạo người đại diện phần vốn nhà nước tại VietinBank theo đúng trình tự, thủ tục để triển khai phương án tăng vốn điều lệ trên cơ sở nội dung được phê duyệt.

Liên quan đến phương án chia cổ tức năm 2020, đại hội cổ đông năm 2021 của VietinBank đã đưa ra 2 phương án. Theo đó, ở thời điểm chia cổ tức theo phương án 2, VietinBank đã hoàn thành tăng vốn từ chia cổ tức bằng cổ phiếu từ lợi nhuận sau thuế, trích quỹ các năm 2017, 2018 và phần lợi nhuận sau thuế, trích quỹ và chia cổ tức bằng tiền mặt của năm 2019.

Tin mới lên