Tài chính

CII triển khai phát hành gần 34 triệu cổ phiếu thưởng

(VNF) - Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP. HCM (HoSE: CII) vừa phê duyệt triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu (cổ phiếu thưởng).

CII triển khai phát hành gần 34 triệu cổ phiếu thưởng

CII triển khai phát hành gần 34 triệu cổ phiếu thưởng

Theo đó, CII sẽ phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu tại ngày chốt danh sách với tỷ lệ thực hiện 14% (tương đương 2% cổ tức còn lại của năm 2019 và 12% cổ tức của năm 2020).

Tỷ lệ thực hiện quyền là 100:14, cổ đông tại ngày chốt danh sách sở hữu 1 cổ phiếu sẽ được hưởng 1 quyền, cổ đông sở hữu 100 quyền sẽ được nhận thêm 14 cổ phiếu mới.

CII dự kiến phát hành gần 34 triệu cổ phiếu trong đợt phân phối cổ phiếu thưởng này, tổng giá trị phát hành theo mệnh giá là 339,5 tỷ đồng. Vốn điều lệ của công ty sẽ tăng từ 2.833 tỷ đồng lên 3.172 tỷ đồng.

Được biết, CII đã phát hành hơn 283 triệu cổ phiếu, trong đó số lượng cổ phiếu đang lưu hành là hơn 242 triệu đơn vị, số lượng cổ phiếu quỹ là gần 40,8 triệu đơn vị.

Phương án phát hành này được cổ đông CII thông qua ở đại hội thường niên vừa diễn ra. Tại đại hội, cổ đông công ty đề xuất hủy bỏ phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) đã trình trong tài liệu. Trước đó, CII lên kế hoạch phát hành tối đa 5 triệu cổ phiếu với giá 10.000 đồng/cổ phiếu.

Về tình hình kinh doanh, doanh thu thuần quý I của CII đạt 711,7 tỷ đồng, giảm 26% so với cùng kỳ năm 2021. Giá vốn giảm sâu hơn ở mức 30%, làm lãi gộp của công ty giảm thấp hơn ở mức 18%, đạt 259 tỷ đồng.

Doanh thu hoạt động tài chính ghi nhận tăng đột biến 387% lên 915 tỷ đồng, trong khi chi phí tài chính chỉ tăng 26%.

Trừ đi các loại chi phí, CII báo lãi sau thuế đạt 685 tỷ đồng, tăng gấp 14 lần mức thực hiện cùng kỳ năm 2021.

Năm 2022, CII lên kế hoạch tổng doanh thu đạt 8.010 tỷ đồng, tăng gấp 2,7 lần mức thực hiện năm 2021. Lãi ròng mục tiêu đạt gần 757 tỷ đồng, trong khi năm 2021 lỗ ròng 341 tỷ đồng.

Cổ phiếu CII mở cửa phiên 26/5 ở mức giá 22.600 đồng/cổ phiếu. Giá trị vốn hóa thị trường ước tính hơn 5.700 tỷ đồng.

Tin mới lên