Tài chính

Dabaco đặt kế hoạch tổng doanh thu vượt 10.000 tỷ đồng trong năm 2019

(VNF) - Năm 2019, Dabaco đặt kế hoạch tổng doanh thu 10.401 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế 405 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế 356 tỷ đồng.

Dabaco đặt kế hoạch tổng doanh thu vượt 10.000 tỷ đồng trong năm 2019

Dabaco đặt kế hoạch tổng doanh thu vượt 10.000 tỷ đồng trong năm 2019

Công ty Cổ phần Tập đoàn Dabaco Việt Nam (HNX: DBC) vừa công bố Nghị quyết về việc thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019.

Theo đó, Hội đồng quản trị Dabaco nhất trí với Bản kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 do Ban điều hành trình: tổng doanh thu kế hoạch năm 2019 là 10.401 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế 405 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế 356 tỷ đồng (trong đó lợi nhuận từ sản xuất kinh doanh chính là 306 tỷ đồng và lợi nhuận từ lĩnh vực khác là 50 tỷ đồng).

Nghị quyết cũng thông qua việc vay vốn tại các ngân hàng, tổ chức tín dụng, công ty cho thuê tài chính để phục vụ sản xuất kinh doanh năm 2019 và đầu tư xây dựng.

Cụ thể, tổng hạn mức vay vốn ngắn hạn, trung hạn và dài hạn tại các ngân hàng, tổ chức tín dụng, tổ chức cho thuế tài chính không vượt quá 1,5 lần tổng giá trị tài sản của Dabaco (bao gồm cả giá trị các khoản đầu tư theo hình thức thuê tài chính) theo báo cáo tài chính của quý liền kề trước đó.

Cùng với đó, đồng ý cầm cố, thế chấp các tài sản hiện có của công ty và các đơn vị thành viên tại các ngân hàng, tổ chức tín dụng, tổ chức cho thuê tài chính để vay vốn phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và đầu tư cho các dự án của công ty.

Ủy quyền toàn bộ cho ông Nguyễn Như So - Chủ tịch HĐQT, đại diện theo pháp luật và bà Nguyễn Thị Thu Hương - Phó Tổng giám đốc kiêm Kế toán trưởng thực hiện các công việc:

Thứ nhất, xác định hạn mức, kỳ hạn vay vốn tại từng ngân hàng, tổ chức tín dụng căn cứ vào nhu cầu về vốn, lãi suất và các điều kiện vay vốn.

Thứ hai, trực tiếp đàm phán, giao dịch và ký kết các hồ sơ, chứng từ liên quan đến việc vay vốn và thực hiện các biện pháp bảo đảm với ngân hàng, tổ chức tín dụng để vay vốn.

Thứ ba, quyết định loại tài sản thuê tài chính, lựa chọn tổ chức thuê tài chính và các điều kiện khác liên quan đến việc thuê tài chính; tổ chức ký kết hợp đồng, các giấy tờ cần thiết và thực hiện thuê tài chính để đầu tư tài sản.

Ngoài ra, ủy quyền tất các các công việc khác liên quan để thực hiện việc vay vốn ngân hàng, tổ chức tín dụng và phương án thuê tài chính.

Tin mới lên