Ngân hàng

Đằng sau tăng trưởng lợi nhuận 'khủng' nhiều năm liên tiếp của VietBank

(VNF) - Mặc dù tốc độ tăng trưởng thu nhập lãi thuần ở mảng tín dụng có chậm lại trong năm 2019 nhưng bù lại, tăng trưởng lãi thuần phi tín dụng lại rất tích cực, cùng với đó, tỷ trọng chi phí hoạt động giảm đáng kể cũng là yếu tố giúp VietBank duy trì tăng trưởng lợi nhuận trên 50% năm thứ 3 liên tiếp.

Đằng sau tăng trưởng lợi nhuận 'khủng' nhiều năm liên tiếp của VietBank

VietBank duy trì tăng trưởng lợi nhuận trên 50% năm thứ 3 liên tiếp.

Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín (VietBank) vừa công bố báo cáo tài chính quý IV/2019. Theo đó, lợi nhuận cả năm 2019 của VietBank đạt 612 tỷ đồng, tăng 52,9% so với năm 2018.

Năm 2018, VietBank cũng đạt mức tăng trưởng lợi nhuận trên 50%, trong khi năm 2017, mức tăng lên đến 278%.

Dẫn dắt đà tăng trưởng lợi nhuận "khủng" nhiều năm qua của VietBank là mảng tín dụng với thu nhập lãi thuần bình quân giai đoạn 2017 - 2019 lên đến 39,8%/năm.

Tuy nhiên, năm 2019, tốc độ tăng trưởng thu nhập lãi thuần đã chậm lại đáng kể so với hai năm trước đó, chỉ đạt 16,4%. Nguyên nhân là do giá vốn mảng tín dụng (thể hiện qua tăng trưởng chi phí lãi) của VietBank tăng mạnh hơn nhiều tốc độ tăng doanh thu mảng tín dụng (thể hiện qua tăng trưởng thu nhập lãi).

Sự chậm lại ở mảng tín dụng được bù đắp bằng mảng phi tín dụng, đặc biệt là mảng mua bán chứng khoán đầu tư. Trong năm 2019, lãi thuần từ mảng mua bán chứng khoán đầu tư của VietBank tăng tới 61%, đạt 310 tỷ đồng.

Ngoài ra, lãi thuần từ hoạt động khác cũng tăng mạnh 63% lên 162 tỷ đồng.

Những diễn biến này giúp tỷ trọng lãi thuần phi tín dụng trong tổng thu nhập hoạt động của VietBank đạt 30,3% trong năm qua, cao hơn đáng kể mức 22,8% của năm 2018 và 23,6% của năm 2017.

Một yếu tố khác cũng giúp bù đắp sự suy giảm đà tăng ở mảng tín dụng là việc tỷ trọng chi phí hoạt động trong tổng thu nhập hoạt động (CIR) giảm. Tính toán của VietnamFinance cho thấy, CIR của VietBank đạt 60,3% trong năm 2019, dù là mức cao so với mặt bằng chung của ngành nhưng đã cải thiện đáng kể so với mức 64,5% của năm 2018 và 79% của năm 2017.

Nhờ các yếu tố trên, chốt năm 2019, lợi nhuận thuần của VietBank tiếp tục tăng mạnh 44,3%, đạt 693 tỷ đồng. Sau khi trừ đi trích lập dự phòng, lợi nhuận trước thuế tăng 51,9% lên 612 tỷ đồng.

Tỷ suất lợi nhuận trên tổng tài sản (ROA) và trên vốn chủ sở hữu (ROE) lần lượt đạt 0,68% và 9,41%, đều cao hơn hai năm 2018 và 2017.

Tính đến hết ngày 31/12/2019, tổng tài sản của VietBank đạt gần 69.000 tỷ đồng, tăng 33,5% sau một năm. Dư nợ cho vay đạt 40.918 tỷ đồng, tăng 15,3%.

Tỷ lệ nợ xấu nội bảng ở mức 1,32%. Nếu tính thêm cả nợ chưa xử lý tại VAMC, tỷ lệ nợ xấu vẫn ở mức thấp, chỉ 1,66%.

Tin mới lên