Tài chính

Dược Hậu Giang (DHG): Lợi nhuận tăng hơn 25% trong quý I, đạt 255 tỷ đồng

(VNF) - Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang (HoSE: DHG) vừa công bố báo cáo tài chính quý I năm 2022.

Dược Hậu Giang (DHG): Lợi nhuận tăng hơn 25% trong quý I, đạt 255 tỷ đồng

Dược Hậu Giang (DHG): Lợi nhuận tăng hơn 25% trong quý I, đạt 255,3 tỷ đồng.

Theo đó, trong kỳ, doanh thu thuần của công ty đạt gần 1.065 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt hơn 255 tỷ đồng, tương ứng tăng 4,7% và tăng 25,2% so với cùng kỳ năm 2021.

Giá vốn bán hàng, doanh thu tài chính và các chi phí khác của doanh nghiệp kỳ này so với quý I/2021 không có nhiều sự thay đổi. Biên lợi nhuận gộp quý I đạt 47,4%.

Về tình hình tài sản, tổng giá trị tài sản tính tới ngày 31/3/2022 của doanh nghiệp đạt 4.750 tỷ đồng. Trong đó, đầu tư tài chính ngắn hạn chiếm tỷ trọng lớn nhất là 50% với giá trị là 2.385 tỷ đồng. Đây là khoản tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn đáo hạn ban đầu trên 3 tháng và kỳ hạn đáo hạn còn lại không quá 12 tháng kể từ thời điểm báo cáo. Hàng tồn kho cuối kỳ là 995 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 21% tổng tài sản.

Năm 2022, Dược Hậu Giang mục tiêu đạt doanh thu thuần 4.220 tỷ đồng, tăng 5,4% và lợi nhuận trước thuế mục tiêu là 853 tỷ đồng, giảm 1,2% so với thực hiện năm 2021.

Với mức lợi nhuận trước thuế quý I ghi nhận đạt 285 tỷ đồng, doanh nghiệp đã hoàn thành 25% kế hoạch doanh thu và 33% kế hoạch lợi nhuận cả năm.

Doanh nghiệp cho biết động lực giúp lợi nhuận tăng trưởng là doanh thu bán hàng do doanh nghiệp sản xuất tăng 13,6%, nhờ hoạt động bán hàng hiệu quả và nhu cầu tiêu thụ thuốc tăng cao trong tình hình dịch bệnh, đặc biệt các sản phẩm dinh dưỡng và các sản phẩm liên quan điều trị Covid – 19 như Klamentin, Medlon, Bocalex…

Tại ĐHCĐ thường niên vừa tổ chức ngày 18/3, công ty đã thông qua thù lao HĐQT năm 2022 là 7 tỷ đồng, trong đó 5 tỷ đồng ghi nhận trong chi phí công ty và 2 tỷ đồng trích từ lợi nhuận sau thuế năm 2022.

Từ khoá: Dược Hậu Giang, DHG,
Tin mới lên