Tin tức

Giá nhà đất phường Minh Khai, quận Bắc Từ Liêm biến động thế nào trong 6 tháng qua?

(VNF) - So với đầu năm, giá nhà đất phường Minh Khai, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội đã tăng 6%.

Giá nhà đất phường Minh Khai, quận Bắc Từ Liêm biến động thế nào trong 6 tháng qua?

Giá nhà đất phường Minh Khai trung bình 6 tháng qua là 59,32 triệu đồng/m2

Giá nhà đất phường Minh Khai, quận Bắc Từ Liêm 6 tháng đầu năm

Phường Minh Khai có 485,91 ha diện tích đất tự nhiên với số dân hơn 3 vạn người. Đây là là một phường nằm ở trung tâm quận Bắc Từ Liêm, kinh tế phát triển ổn định.

Giá nhà đất phường Minh Khai đã có sự chuyển biến đáng kể trong 6 tháng qua. Cụ thể, trong tháng 1 và tháng 2/2018, giá nhà đất phường Minh Khai đứng ở mức 56,63 triệu đồng/m2.

Tuy nhiên, sang tháng 3 giá nhà đất phường Minh Khai tăng vọt lên 62,15 triệu đồng/m2 trước khi rơi xuống mốc 60,25 triệu đồng/m2 trong tháng 4 và tháng 5.

Đến tháng 6, giá nhà đất phường Minh Khai tiếp tục giảm nhẹ xuống còn 60,05 triệu đồng/m2. So với đầu năm, giá nhà đất tháng 6 đã tăng 6%.

Như vậy, giá nhà đất phường Minh Khai trung bình 6 tháng qua là 59,32 triệu đồng/m2.

Giá nhà đất phường Minh Khai, quận Bắc Từ Liêm biến động thế nào trong 6 tháng qua?

So với đầu năm, giá nhà đất phường Minh Khai tháng 6 đã tăng 6%

Tại một số đường phố chính, giá nhà đất phường Minh Khai trong tháng 6/2018 như sau: đường vào Khu công nghiệp Từ Liêm, đường Liên xã và đường quốc lộ 32 (59,68 triệu đồng/m2 mặt tiền; 47,75 triệu đồng/m2 hẻm cấp 1; 38,79 triệu đồng/m2 hẻm cấp 2), đường Xuân Phương (61,25 triệu đồng/m2 măt tiền; 49,00 triệu đồng/m2 hẻm cấp 1; 39,81 triệu đồng/m2 hẻm cấp 2), đường Văn Tiến Dũng (58,84 triệu đồng/m2 mặt tiền; 47,07 triệu đồng/m2 hẻmg cấp 1; 38,25 triệu đồng/m2 hẻm cấp 2).

Giá thuê tại các con đường này lần lượt là: đường vào Khu công nghiệp Từ Liêm, đường Liên Xã, đường Quốc lộ 32 (179.064 đồng/m2 mặt tiền; 155.189 đồng/m2 trong hẻm), đường Xuân Phương (183.777 đồng/m2 mặt tiền; 159.273 trong hẻm), đường Văn Tiến Dũng (176.541 đồng/m2 mặt tiền; 153.002 đồng/m2 trong hẻm).

Với tình hình giao dịch hiện tại, giá nhà đất phường Minh Khai được dự báo sẽ ổn định trong vòng 3 tháng tiếp theo.

Như vậy, giá trị trung bình bất động sản tại khu vực này là khoảng 60.053.000 đồng/m2.

Tin mới lên