Thị trường

Hà Tĩnh có dự án điện gió đầu tiên, tổng mức đầu tư gần 4.700 tỷ đồng

(VNF) - Dự án trang trại phong điện HBRE Hà Tĩnh được đầu tư xây dựng tại thị xã Kỳ Anh và huyện Kỳ Anh có công suất 120MW, tổng mức đầu tư 4.687 tỷ đồng.

Hà Tĩnh có dự án điện gió đầu tiên, tổng mức đầu tư gần 4.700 tỷ đồng

Phối cảnh thiết kế các trụ tuabin tại trang trại phong điện HBRE Hà Tĩnh

Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Trần Tiến Hưng vừa ký Quyết định số 3260/QĐ-UBND về việc đồng ý chủ trương đầu tư dự án trang trại phong điện HBRE Hà Tĩnh tại thị xã Kỳ Anh và huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh.

Theo đó, chấp thuận nhà đầu tư Công ty Cổ phần Phong điện HBRE Hà Tĩnh thực hiện dự án trang trại phong điện HBRE Hà Tĩnh tại thị xã Kỳ Anh và huyện Kỳ Anh, có công suất thiết kế 120MW (25 tua bin gió), tổng mức đầu tư 4.687 tỷ đồng. Sản lượng điện thương phẩm hằng năm ước tính 350,357 GWh/năm.

Tổng diện tích thực hiện dự án 30,28 ha. Thời hạn hoạt động của dự án 50 năm, kể từ ngày ban hành quyết định chủ trương đầu tư. 

UBND tỉnh Hà Tĩnh giao nhà đầu tư phải thực hiện dự án theo đúng mục tiêu, nội dung, quy mô, tiến độ và các nội dung khác được quy định tại quyết định chủ trương đầu tư; tuân thủ các quy định về đầu tư, đất đai, môi trường, xây dựng và các quy định của pháp luật khác có liên quan;

Các sở, ngành, đơn vị, địa phương có trách nhiệm phối hợp, tạo điều kiện, hướng dẫn nhà đầu tư về hồ sơ, thủ tục, đảm bảo an ninh trật tự để triển khai dự án đảm bảo tiến độ.

Tin mới lên