Tài chính

HAGL lãi 258 tỷ đồng trong quý I, doanh thu tăng gấp 3 lần

(VNF) - Không còn lỗ như cùng kỳ năm 2021, Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai (HAGL, HoSE: HAG) ngược lại báo lãi trong quý I/2022, trong khi đó, doanh thu tăng mạnh gấp 3 lần.

HAGL lãi 258 tỷ đồng trong quý I, doanh thu tăng gấp 3 lần

HAGL: Lãi 258 tỷ đồng trong quý I, doanh thu tăng gấp 3 lần

Doanh thu thuần quý I của HAGL đạt 803 tỷ đồng, tăng gấp 3 lần mức thực hiện quý I/2021. Trong đó, doanh thu từ trái cây đạt 392 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng lớn nhất trong doanh thu hoạt động cốt lõi, tăng trưởng 241%.

Doanh thu bán hàng hoá, cung cấp dịch vụ và doanh thu bán heo lần lượt đạt 217 tỷ đồng và 194 tỷ đồng, tương ứng tăng 168% và tăng 177% so với cùng kỳ năm 2021.

Trừ đi giá vốn, HAGL lãi gộp 290 tỷ đồng, tăng gấp 5,5 lần cùng kỳ. Biên lãi gộp cải thiện mạnh từ 18,4% lên 36,11%.

Doanh thu tăng kéo theo chi phí bán hàng tăng thêm 35 tỷ đồng so với cùng kỳ. Trong đó chi phí quản lý giảm 372 tỷ đồng chủ yếu do quý I/2021 công ty phải trích lập một khoản dự phòng liên quan đến suy giảm lợi thế thương mại của Công ty TNHH Hưng Thắng Lợi Gia Lai, khoản này không phát sinh ở quý I/2022.

Về hoạt động tài chính, doanh thu và chi phí đều giảm lần lượt 44,7% và 12,3% so với cùng kỳ năm 2021, tương ứng đạt 192 tỷ đồng và 186 tỷ đồng.

Chốt quý I, HAGL báo lãi sau thuế 258 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm 2021 lỗ 69 tỷ đồng.

Tính đến ngày 31/3/2022, tổng tài sản của công ty đạt 18.858 tỷ đồng, nhích nhẹ thêm 2,3% so với thời điểm cuối năm 2021. Các khoản phải thu ngắn hạn và dài hạn lần lượt ghi nhận 4.068 tỷ đồng và 3.532 tỷ đồng, tổng giá trị chiếm hơn 74% tổng tài sản của HAGL.

Nợ phải trả của công ty đạt 14.061 tỷ đồng tại thời điểm cuối quý I, mức độ chênh lệch so với cuối năm 2021 tương tự tổng tài sản. Trong đó tổng nợ vay đạt 8.751 tỷ đồng, chiếm 62% nợ phải trả.

Năm 2022, HAGL lên kế hoạch kinh doanh với doanh thu kỳ vọng đạt 4.800 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế kỳ vọng đạt 1.120 tỷ đồng. Như vậy sau 3 tháng đầu năm, công ty đã hoàn thành 16,7% kế hoạch doanh thu và 23% kế hoạch lợi nhuận cả năm.

Tin mới lên