Tài chính

HOSE hoạt động bình thường trở lại từ ngày 25/1

(VNF) - Sở Giao dịch chứng khoán TP. HCM (HOSE) vừa cho biết đã khắc phục được sự cố giao dịch xảy ra vào ngày 22/1 và sẽ giao dịch lại bình thường vào ngày mai (25/1/2018).

HOSE hoạt động bình thường trở lại từ ngày 25/1

HOSE hoạt động trở lại bình thường từ ngày mai

Theo HOSE, giá tham chiếu cho ngày giao dịch 25/1 là giá khớp lệnh cuối cùng trong ngày 22/1/2018. Trong trường hợp ngày 22/1 không có giá khớp lệnh, giá tham chiếu ngày 25/1 là giá đóng cửa của ngày 19/1/2018.

Trước đó, vào ngày 22/1/2018, trong đợt khớp lệnh định kỳ xác định giá đóng cửa (ATC) đã xảy ra sự cố đối với hoạt động giao dịch tại HOSE. Đây là sự cố do hệ thống giao dịch không thể khớp lệnh trong đợt khớp lệnh định kỳ xác định giá đóng cửa.

Sự cố này đã khiến tất cả các lệnh giao dịch tại đợt giao dịch khớp lệnh định kỳ xác định giá đóng cửa đối với toàn bộ các mã chứng khoán niêm yết tại HOSE. Tuy nhiên, các giao dịch thỏa thuận không bị ảnh hưởng.

Ngày 23/1, HOSE đã có văn bản chính thức thông báo về việc HOSE ngừng giao dịch trong ngày 23/1/2018 để khắc phục sự cố kỹ thuật trên.

Đến tối cùng ngày, HOSE tiếp tục có thêm thông báo chính thức về việc tiếp tục ngừng giao dịch vào ngày 24/1/2018 để đảm bảo an toàn và chính xác cho hệ thống giao dịch và kiểm thử với các công ty chứng khoán thành viên toàn thị trường trước khi chính thức mở cửa thị trường trở lại.

Tin mới lên