Tài chính

IDICO tạm ứng cổ tức tiền mặt tỷ lệ 20%

(VNF) - Trước đó, IDICO đã trả cổ tức bằng 30 triệu cổ phiếu với tỷ lệ 10% và trả cổ tức đợt cuối bằng tiền với tỷ lệ 6% (mỗi cổ phiếu nhận 600 đồng).

IDICO tạm ứng cổ tức tiền mặt tỷ lệ 20%

IDICO tạm ứng 660 tỷ đồng cổ tức năm 2022

Tổng công ty IDICO (HNX: IDC) vừa chấp thuận tạm ứng cổ tức bằng tiền năm 2022 cho cổ đông. Theo đó, tỷ lệ thực hiện là 20%, mỗi cổ phiếu được nhận 2.000 đồng.

Với gần 330 triệu cổ phiếu đang lưu hành, IDICO sẽ phải trích ngân sách khoảng 660 tỷ đồng để tạm ứng cổ tức cho cổ đông. Ngày đăng ký cuối cùng để chốt quyền nhận cổ tức là 22/8/2022. IDICO sẽ thanh toán tiền cho cổ đông vào ngày 6/9 sau đó.

Được biết, IDICO trước đó đã phát hành 30 triệu cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021 với tỷ lệ 10% và trả cổ tức đợt cuối bằng tiền với tỷ lệ 6% (mỗi cổ phiếu nhận 600 đồng). Tổng mức cổ tức của năm 2021 là 40% bao gồm 30% bằng tiền và 10% bằng cổ phiếu. Năm 2022, IDICO tiếp tục đặt kế hoạch cổ tức 40%.

Trong năm 2022, IDICO dự kiến tổng doanh thu 7.971 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 2.765 tỷ đồng, lần lượt tăng 37,9% và 88,48% so với thực hiện trong năm 2021.

Năm 2022, công ty lên kế hoạch đầu tư 2.673,4 tỷ đồng. Trong đó, tập trung dự án khu công nghiệp Hựu Thạnh 1.165,7 tỷ đồng; 429,5 tỷ đồng dự án khu công nghiệp Cầu Nghìn; 282,1 tỷ đồng Thuỷ điện Đak Mi 3…

Riêng quý II, IDICO ghi nhận doanh thu thuần đạt hơn 3.307 tỷ đồng, cao gấp 2,6 lần quý II/2021. Lợi nhuận sau thuế tăng gấp 5,6 lần lên hơn 1.467 tỷ đồng.

Luỹ kế 6 tháng đầu năm, doanh thu thuần của IDICO đạt hơn 4.981 tỷ đồng, tăng gấp hơn 2 lần mức thực hiện cùng kỳ năm 2021. Trong đó doanh thu từ dịch vụ khu công nghiệp chiếm 61% doanh thu thuần, đạ thơn 3.060 tỷ đồng và tăng gấp 8,5 lần cùng kỳ. Doanh thu từ kinh doanh điện, thu phí đường bộ, bán vật liệu xây dựng có sự biến động không đáng kể so với cùng kỳ.

Lợi nhuận sau thuế 6 tháng đạt hơn 1.751 tỷ đồng, tăng gấp 5 lần cùng kỳ.

Theo giải trình, IDICO cho biết tăng trưởng lợi nhuận chủ yếu do ghi nhận doanh thu từ các hợp đồng tại dự án khu công nghiệp Nhơn Trạch 5, Phú Mỹ 2, Phú Mỹ 2 mở rộng và Hựu Thạnh.

 

Tin mới lên