Tài chính

Kiểm toán BOT, BT: Giá trị quyết toán giảm 20% so với tổng mức đầu tư

(VNF) – Đây là con số do Bộ Giao thông vận tải đưa ra tại cuộc họp của Thường trực Chính phủ với một số bộ, ngành, địa phương về các dự án BOT giao thông đường bộ.

Kiểm toán BOT, BT: Giá trị quyết toán giảm 20% so với tổng mức đầu tư

Qua rà soát, giá trị quyết toán các dự án BOT, BT giảm so với tổng mức đầu tư được duyệt khoảng 20%.

Theo Bộ Giao thông vận tải, con số trên là kết quả của việc rà soát và quyết toán một phần hoặc toàn bộ chi phí của hàng loạt dự án BOT, BT trên cơ sở các kết quả thanh tra, kiểm toán.

Đánh giá cao con số này, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã nhấn mạnh tinh thần công khai, minh bạch là điều cần thiết trong quá trình triển khai dự án BOT. Thủ tướng cũng lưu ý các bộ, ngành, địa phương cần thực hiện nghiêm túc Công điện số 82 của Thủ tướng về bảo đảm an ninh trật tự tại các trạm BOT, trong đó xử lý nghiêm đối với những đối tượng hành vi kích động, gây rối, cố tình phá hoại, gây mất trật tự xã hội, gây ùn tắc giao thông.

Tại cuộc họp, Thủ tướng nhất trí với lộ trình chuyển sang thu phí tự động không dừng như báo cáo của Bộ Giao thông vận tải, trong đó, khuyến khích các trạm BOT nhanh chóng chuyển sang loại hình này. Thủ tướng lưu ý Bộ Giao thông vận tải sớm công bố lộ trình cho người dân, doanh nghiệp biết, giám sát.

Người đứng đầu Chính phủ cũng nhấn mạnh tinh thần đấu thầu công khai để chọn đơn vị cung cấp công nghệ; công khai, minh bạch cho người dân và doanh nghiệp trong quá trình lưu thông; bảo mật thông tin của người sử dụng phương tiện.

Về mức thu tại các trạm không dừng, Bộ Giao thông vận tải làm việc cụ thể với Bộ Tài chính và các cơ quan chức năng để công bố mức phí hợp lý, phù hợp với tình hình hiện nay. Bộ Giao thông vận tải cũng cần theo dõi, xử lý kịp thời các tình hình liên quan và báo cáo Thủ tướng.

Từ tháng 4/2014, Bộ Giao thông vận tải đã chủ động mời Kiểm toán Nhà nước kiểm toán các dự án trước khi quyết toán để quản lý chặt chẽ chi phí. Đã có 108 kết luận của các đoàn thanh tra, kiểm toán.

Trong 9 tháng năm 2017, Kiểm toán Nhà nước đã kiến nghị giảm thời gian thu phí 62 năm 8 tháng tại 22 dự án giao thông, tương ứng giảm doanh thu hơn 22.000 tỷ đồng.

Tin mới lên