Ngân hàng

Lãi suất ngân hàng ACB mới nhất tháng 10/2017

(VNF) – Lãi suất ngân hàng ACB mới nhất tháng 10/2017 dành cho khách hàng cá nhân khi gửi tiết kiệm dao động từ 1% đến 6,7%; khách hàng doanh nghiệp khi gửi tiền sẽ nhận được mức lãi suất dao động từ 0,8% đến 6,4%.

Lãi suất ngân hàng ACB mới nhất tháng 10/2017

Lãi suất ngân hàng ACB cập nhật tháng 10/2017

Lãi suất ngân hàng ACB đối với VND

Lãi suất ngân hàng mới nhất tháng 10/2017 tại ACB dành cho khách hàng cá nhân khi gửi tiết kiệm dao động từ 1% đến 6,7%.

Lãi suất ngân hàng ACB đối với khách hàng cá nhân gửi tiết kiệm dưới 200 triệu (VND) trả lãi hàng tháng dao động từ 4,7% đến 6,1%. Cụ thể, nếu khách hàng gửi tiết kiệm trong kỳ hạn 2 tháng, lãi suất tiết kiệm là 4,6%; khách hàng gửi tiết kiệm trong kỳ hạn 3 tháng, lãi suất tiết kiệm là 4,9%; khách hàng gửi tiết kiệm 6 tháng, lãi suất tiết kiệm là 5,4%; gửi tiết kiệm trong kỳ hạn 9 tháng, lãi suất tiết kiệm là 5,3%.

Tiếp đến, khách hàng gửi tiết kiệm trong kỳ hạn 12 tháng, lãi suất tiết kiệm là 6%; gửi tiết kiệm trong kỳ hạn 15 tháng, lãi suất tiết kiệm là 6,4%; gửi tiết kiệm trong kỳ hạn 18 tháng, lãi suất tiết kiệm là 6,6%; gửi tiết kiệm trong kỳ hạn 24 tháng, lãi suất tiết kiệm là 6,1%; gửi tiết kiệm trong kỳ hạn 36 tháng, lãi suất tiết kiệm là 6,1%.

Khi khách hàng gửi tiết kiệm trên 200 triệu (VND) tại ngân hàng ACB sẽ nhận mức lãi suất hàng tháng từ 4,7% đến 6,1%.

Cụ thể, nếu khách hàng gửi tiết kiệm trong kỳ hạn 2 tháng, lãi suất tiết kiệm là 4,7%; khách hàng gửi tiền trong kỳ hạn 3 tháng, lãi suất tiết kiệm là 5%; khách hàng gửi tiết kiệm 6 tháng, lãi suất tiết kiệm là 5,5%; gửi tiết kiệm trong kỳ hạn 9 tháng, lãi suất tiết kiệm là 5,4%.

Nếu khách hàng gửi tiết kiệm trên 200 triệu (VND) trong kỳ hạn 12 tháng, lãi suất tiết kiệm là 6%; gửi tiết kiệm trong kỳ hạn 15 tháng, lãi suất tiết kiệm là 6,4%; gửi tiết kiệm trong kỳ hạn 18 tháng, lãi suất tiết kiệm là 6,6%; gửi tiết kiệm trong kỳ hạn 24 tháng, lãi suất tiết kiệm là 6,1%; gửi tiết kiệm trong kỳ hạn 36 tháng, lãi suất tiết kiệm là 6,1%.

Lãi suất ngân hàng dành cho khách hàng cá nhân gửi tiết kiệm tại ngân hàng ACB (trả lãi theo tháng)

Tại ngân hàng ACB, khách hàng cá nhân có thể nhận lãi suất tiết kiệm theo cuối kỳ. Theo đó, mức lãi suất tiết kiệm cuối kỳ dao động từ 1% đến 6,7%.

Khách hàng gửi tiết kiệm dưới 200 triệu (VND) trong kỳ hạn 1 tháng, lãi suất tiết kiệm là 1%; 2 tháng, lãi suất tiết kiệm gửi là 4,7% khách hàng gửi tiết kiệm trong kỳ hạn 3 tháng, lãi suất tiết kiệm là 5%; khách hàng gửi tiết kiệm 6 tháng, lãi suất tiết kiệm là 5,5%; gửi tiết kiệm trong kỳ hạn 9 tháng, lãi suất tiết kiệm là 5,5%.

Đồng thời, khách hàng gửi tiết kiệm trong kỳ hạn 12 tháng, lãi suất tiết kiệm là 6,2%; 15 tháng, lãi suất tiết kiệm là 6,7%; 18 tháng, lãi suất tiết kiệm là 6,9%; 24 tháng, lãi suất tiết kiệm là 6,5%; 36 tháng, lãi suất tiết kiệm là 6,7%.

Khi khách hàng gửi tiết kiệm trên 200 triệu (VND) tại ngân hàng ACB sẽ nhận mức lãi suất cuối kỳ từ 1% đến 6,7%.

Cụ thể, khách hàng gửi tiết kiệm trong kỳ hạn 1 tháng, lãi suất tiết kiệm là 1%; 2 tháng, lãi suất tiết kiệm gửi là 4,8% khách hàng gửi tiết kiệm trong kỳ hạn 3 tháng, lãi suất tiết kiệm là 5,1%; khách hàng gửi tiết kiệm 6 tháng, lãi suất tiết kiệm là 5,6%; gửi tiết kiệm trong kỳ hạn 9 tháng, lãi suất tiết kiệm là 5,6%.

Đồng thời, khách hàng gửi tiết kiệm trong kỳ hạn 12 tháng, lãi suất tiết kiệm là 6,2%; 15 tháng, lãi suất tiết kiệm là 6,7%; 18 tháng, lãi suất tiết kiệm là 6,9%; 24 tháng, lãi suất tiết kiệm là 6,5%; 36 tháng, lãi suất tiết kiệm là 6,7%.

Lãi suất ngân hàng dành cho khách hàng cá nhân gửi tiết kiệm tại ngân hàng ACB (trả cuối kỳ)

Song song với lãi suất tiết kiệm dành cho khách hàng cá nhân, ngân hàng ACB cũng quy định mức lãi suất tiền gửi dành cho khách hàng doanh nghiệp. Theo đó, mức lãi suất tiền gửi dành cho khách hàng dao động từ 0,8% đến 6,4%.

Cụ thể, khách hàng gửi tiền trong kỳ hạn 1 tuần, 2 tuần, hoặc 3 tuần lãi suất tiền gửi là 0,8%; gửi tiền trong kỳ hạn 1 tháng hoặc 2 tháng, lãi suất tiền gửi đều bằng 4,4%; khách hàng gửi tiền trong kỳ hạn 3 tháng, lãi suất tiền gửi là 4,8%; gửi tiền trong kỳ hạn 6 tháng, lãi suất tiền gửi là 5,5%; 9 tháng, lãi suất tiền gửi là 5,3%; 12 tháng, lãi suất tiền gửi là 5,9%; 13 tháng, lãi suất tiền gửi là 6,2%; 15 tháng, lãi suất tiền gửi là 6,4%; 18 tháng, lãi suất tiền gửi là 6,6%; 24 tháng, lãi suất tiền gửi là 6,2% và 36 tháng, lãi suất tiền gửi là 6,4%.

Lãi suất ngân hàng dành cho khách hàng doanh nghiệp gửi tiền tại ngân hàng ACB (trả lãi cuối kỳ)

Ngoài ra, đối với khách hàng doanh nghiệp có thể nhận lãi suất hàng tháng khi gửi tiết tiền trong kỳ hạn từ 12 tháng đến 36 tháng. Cụ thể, đối với kỳ hạn 12 tháng, lãi suất tiền gửi là 5,7%; 13 tháng, lãi suất tiền gửi là 6%; 15 tháng, lãi suất tiền gửi là 6,1%; 18 tháng, lãi suất tiền gửi là 6,25%, 24 tháng, lãi suất tiền gửi là 5,8% và 36 tháng, lãi suất tiền gửi là 5,85%.

Các gói dịch vụ dành cho khách hàng tại ngân hàng ACB

Ngoài các quy định về lãi suất dành cho khách hàng cá nhân và doanh nghiệp tại ACB, ngân hàng này cũng dành nhiều dịch vụ hấp dẫn cho khách hàng. Trong đó phải kể đến gói dịch vụ tiền gửi online.

Khách hàng được gửi tiền online 24/24h các ngày trong tuần trong kỳ hạn từ 1 đến 12 tháng. Mức tiền gửi tối thiểu là 1.000.000 VND.

Bên cạnh gói dịch vụ dành cho khách hàng cá nhân, ngân hàng ACB cũng có những gói dịch vụ dành cho khách hàng doanh nghiệp. Trong đó phải kể đến bó sản phẩm dành cho doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Đối với gói dịch vụ này, khách hàng nhận được những ưu đãi cho vay theo quy mô mức cấp tín dụng, ưu đãi Phí dịch vụ Tài Chính, Bảo lãnh, Thanh toán quốc tế theo từng giao dịch cụ thể.

Đồng thời, khách hàng cũng có những sản phẩm như: Tài khoản vượt trội, tiền gửi kỳ hạn, vay đồng hành cùng doanh nghiệp vừa và nhỏ, ưu đãai phí kích hoạt tài khoản thanh toán…

Tin mới lên