Ngân hàng

LienVietPostBank lãi trước thuế hơn 2.000 tỷ đồng, hoàn thành gần 2/3 kế hoạch năm

(VNF) - Ngân hàng Bưu điện Liên Việt (LienVietPostBank, HoSE: LPB) vừa công bố kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm.

LienVietPostBank lãi trước thuế hơn 2.000 tỷ đồng, hoàn thành gần 2/3 kế hoạch năm

LienVietPostBank lãi trước thuế hơn 2.000 tỷ đồng, hoàn thành gần 2/3 kế hoạch năm.

Theo đó, trong 6 tháng đầu năm, tăng trưởng tín dụng của LienVietPostBank đạt gần 14.300 tỷ đồng, trong đó tín dụng bán lẻ tiếp tục tăng tốt. Chất lượng tín dụng được cải thiện, tỷ lệ nợ xấu giảm đáng kể, xuống mức thấp hơn cuối năm 2020. Cùng với đó, huy động vốn thị trường 1 vượt 221.500 tỷ đồng. Các chỉ tiêu kinh doanh khác của ngân hàng cũng đạt kết quả khả quan.

Lợi nhuận trước thuế bán niên của ngân hàng đạt hơn 2.000 tỷ đồng. Như vậy, so với chỉ tiêu lợi nhuận 3.200 tỷ đồng của cả năm, ngân hàng đã hoàn thành gần 2/3 kế hoạch.

Trong kỳ, thu thuần dịch vụ, cho vay và kinh doanh ngoại hối là 3 nhân tố chính góp phần mang lại mức tăng trưởng tốt về lợi nhuận của ngân hàng. Trong thời gian qua, cơ cấu thu nhập của LienVietPostBank chuyển biến tích cực theo hướng đa dạng hóa nguồn thu, tăng tỷ trọng thu ngoài lãi, giảm thiểu sự phụ thuộc vào hoạt động tín dụng. Nhờ đó, thu thuần dịch vụ tăng 86% so với cùng kỳ năm 2020, trong đó, thu phí hoa hồng bảo hiểm tăng gần 90%.

Năm 2021, LienVietPostBank dự kiến tổng tài sản đạt 282.600 tỷ đồng, tăng 17% so với cuối năm 2020; huy động vốn từ thị trường 1 dự kiến tăng 15%, đạt 237.770 tỷ đồng.

Tín dụng thị trường 1 lên kế hoạch tăng 20% lên 213.020 tỷ đồng; thu thuần dịch vụ đạt 880 tỷ đồng. Lợi nhuận trước thuế kỳ vọng đạt 3.200 tỷ đồng, tăng 32% so với mức thực hiện năm 2020. Tỷ lệ chi trả cổ tức dự kiến là 10%.

Ngân hàng Nhà nước mới đây đã chấp thuận cho LienVietPostBank tăng vốn điều lệ thêm tối đa gần 1.290 tỷ đồng thông qua trả cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ 12%.

Tin mới lên