Tài chính

MWG: Biên lãi gộp tiếp tục tăng giúp lãi ròng năm 2019 tăng 33%, dòng tiền kinh doanh âm hơn 1.200 tỷ

(VNF) - Mặc dù doanh thu thuần chỉ tăng 18,1% nhưng do biên lợi nhuận gộp tiếp tục tăng (tăng liên tục trong 4 năm qua), đã giúp lãi ròng cả năm của MWG tăng 33,2%. Đáng chú ý, dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh năm 2019 của doanh nghiệp này âm tới 1.285 tỷ đồng, chủ yếu do hàng tồn kho tăng mạnh.

MWG: Biên lãi gộp tiếp tục tăng giúp lãi ròng năm 2019 tăng 33%, dòng tiền kinh doanh âm hơn 1.200 tỷ

MWG: Biên lãi gộp tiếp tục tăng giúp lãi ròng năm 2019 tăng 33%, dòng tiền kinh doanh âm hơn 1.200 tỷ

Công ty Cổ phần Đầu tư Thế Giới Di Động (HoSE: MWG) mới đây đã công bố báo cáo tài chính quý IV/2019.

Theo đó, lũy kế năm 2019, MWG ghi nhận 102.174 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng 18,1% so với năm 2018.

Thống kê 4 năm trở lại đây cho thấy, tốc độ tăng trưởng doanh thu thuần bình quân của MWG là 43,5%/năm, cao hơn khá nhiều mức tăng của năm 2019.

Mặc dù doanh thu thuần chỉ tăng 18,1% nhưng do giá vốn tăng chậm hơn đáng kể, ở mức 16,1%, nên lợi nhuận gộp của MWG tăng tới 27,4%.

Biên lợi nhuận gộp theo đó được cải thiện lên mức 19,1%, tăng liên tục trong 4 năm qua.

Trong năm, doanh thu tài chính của MWG tăng tới 84,5%, trong khi chi phí tài chính tăng 30,5%.

Trong khi đó, chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp tăng 27,1% và chiếm 14,2% doanh thu thuần, cũng tăng liên tục trong 4 năm qua.

Chốt năm 2019, MWG đạt lợi nhuận sau thuế (lãi ròng) 3.836 tỷ đồng, tăng 33,2% so với năm 2018.

Tỷ suất lợi nhuận trên tổng tài sản (ROA) và trên vốn chủ sở hữu (ROE) lần lượt ở mức 9,2% và 31,6%.

Đáng chú ý, dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh năm 2019 của MWG âm tới 1.285 tỷ đồng, chủ yếu do hàng tồn kho tăng mạnh.

Tăng trưởng doanh thu thuần, tăng trưởng lợi nhuận sau thuế và biên lợi nhuận gộp của MWG 4 năm qua

Tính đến hết ngày 31/12/2019, tổng tài sản của MWG đạt trên 41.700 tỷ đồng, tăng tới 48% sau một năm. Trong đó, hàng tồn kho chiếm gần 62%.

71% tổng tài sản của MWG được hình thành từ nợ phải trả (chủ yếu là phải trả người bán ngắn hạn). Xét riêng nợ vay, tỷ lệ nợ vay so với tổng tài sản là 34%.

Tin mới lên