Ngân hàng

Nam A Bank (NAB) được chấp thuận tăng vốn điều lệ thêm tối đa 1.900 tỷ đồng

(VNF) - Ngân hàng Nhà nước (NHNN) vừa có văn bản chấp thuận cho Ngân hàng TMCP Nam Á (Nam A Bank, UPCoM: NAB) tăng vốn điều lệ thêm tối đa 1.900 tỷ đồng, dự kiến nâng vốn điều lệ từ 6.564 tỷ đồng lên 8.464 tỷ đồng.

Nam A Bank (NAB) được chấp thuận tăng vốn điều lệ thêm tối đa 1.900 tỷ đồng

Nam A Bank (NAB) được chấp thuận tăng vốn điều lệ lên hơn 8.400 tỷ đồng.

Theo đó, Nam A Bank được tăng vốn điều lệ thêm tối đa gần 1.230 tỷ đồng thông qua phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và hơn 670 tỷ đồng thông qua phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu theo phương án tăng vốn điều lệ đã được ĐHCĐ năm 2022 thông qua vào ngày 29/4.

Trước đó, tại ĐHĐCĐ thường niên 2022, Nam A Bank cho biết tạm chưa triển khai phương án tăng vốn điều lệ năm 2021 đã được thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên 2021 từ mức 6.564 tỷ đồng lên 8.564 tỷ đồng vì các quy trình, thủ tục có thể kéo dài thời gian.

Đồng thời, cổ đông cũng thông qua phương án tăng vốn điều lệ thêm 4.000 tỷ đồng trong năm 2022 từ mức 6.564 tỷ đồng lên 10.564 tỷ đồng theo 3 cấu phần: phát hành 190 triệu cổ phiếu để trả cổ tức, chào bán 50 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và chào bán 160 triệu cổ phiếu riêng lẻ.

Cụ thể, về phương án tăng vốn điều lệ thông qua phát hành cổ phiếu trả cổ tức, Nam A Bank dự định chia cổ tức năm 2020 với tỷ lệ 10,21% (ĐHĐCĐ 2021 đã duyệt) và tỷ lệ cổ tức năm 2021 là 18,74%.

Về tình hình kinh doanh, tính đến 30/6/2022, tổng tài sản của Nam A Bank đạt 171.175 tỷ đồng, hoàn thành 90% kế hoạch; huy động vốn đạt 136.242 tỷ đồng, hoàn thành 88% kế hoạch. Cùng với đó, dư nợ cho vay đạt 111.897 tỷ đồng, hoàn thành 89% kế hoạch năm 2022.

Bên cạnh đó, lợi nhuận trước thuế hợp nhất của Nam A Bank đạt 1.171 tỷ đồng, hoàn thành 52% kế hoạch mục tiêu; tỷ lệ nợ xấu được kiểm soát chặt chẽ ở mức 1,36%, thấp hơn cùng kỳ năm ngoái.

ĐHĐCĐ của Nam A Bank trước đó đã thông qua kế hoạch kinh doanh 2022 với lợi nhuận đạt 2.250 tỷ đồng, tăng 25% so với năm 2021.

Dư nợ cho vay cá nhân, tổ chức kinh tế đạt 126.000 tỷ đồng, tăng 22,7% nhưng vẫn đảm bảo tăng trưởng theo quy định của Ngân hàng Nhà nước. Tỷ lệ nợ xấu không vượt quá 3%.

Ngân hàng dự kiến đến cuối năm 2022, tổng tài sản tăng 24% so với đầu năm, lên mức 190.000 tỷ đồng. Huy động vốn cá nhân, tổ chức kinh tế và phát hành giấy tờ có giá đạt 155.000 tỷ đồng, tăng 23,3%.

Để hiện thực hóa những mục tiêu trên, Nam A Bank tiếp tục đặt trọng tâm kinh doanh phát triển bền vững, ổn định, chú trọng chiến lược công nghệ hướng song song với xanh hóa tài chính nhằm nâng tầm mô hình tài chính toàn diện và tăng cường trách nhiệm xã hội. Bên cạnh đó, ngân hàng sẽ chú trọng củng cố hoạt động, tạo những bước tiến trong chuyển đổi số với mục tiêu quản trị, điều hành trên nền tảng số, tạo ra các sản phẩm dịch vụ khác biệt.

Tin mới lên