Tài chính cá nhân

Phát Đạt (PDR): Biên lãi gộp quý IV đạt 91%, lãi sau thuế tăng 50% so với cùng kỳ, lập đỉnh lịch sử

Quý IV/2021, do giá vốn hàng bán của Phát Đạt giảm gần 6 lần so với cùng kỳ nên lợi nhuận gộp tăng gấp rưỡi, đạt 1.117 tỷ đồng. Biên lợi nhuận gộp vì thế tăng vọt từ 51% lên tới 91%.

Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt (HoSE: PDR) vừa công bố kết quả kinh doanh quý IV/2021 với doanh thu thuần đạt 1.229 tỷ đồng, giảm 14% so với cùng kỳ năm trước. Song, giá vốn hàng bán giảm tới gần 6 lần so với cùng kỳ nên lợi nhuận gộp tăng gấp rưỡi so với cùng kỳ, đạt 1.117 tỷ đồng. Biên lợi nhuận gộp tăng vọt từ 51% lên tới 91%.

Doanh thu tài chính giảm 1,5 lần so với cùng kỳ còn 1,5 tỷ trong khi đó chi phí tài chính tăng mạnh tới hơn 5 lần, đạt 73 tỷ đồng (hầu hết là chi phí lãi vay). Chi phí quản lý doanh nghiệp cũng tăng 40%, đạt 77 tỷ đồng; còn chi phí bán hàng lại giảm mạnh 6 lần, còn 4,7 tỷ đồng.

Trừ đi các chi phí, PDR báo lãi sau thuế 751 tỷ đồng, tăng 50% so với cùng kỳ. Theo giải trình của PDR, lợi nhuận quý IV của công ty được ghi nhận chủ yếu đến từ việc chuyển nhượng và bàn giao các nền đất tại dự án phân khu số 2, đồng thời tập trung hoàn thiện cơ sở hạ tầng tại dự án phân khu số 9 (thuộc dự án khu đô thị du lịch sinh thái Nhơn Hội, Bình Định).

PDR cũng cho biết đây là kết quả kinh doanh cao nhất trong một quý mà công ty đạt được kể từ khi thành lập. 

Luỹ kế cả năm 2021, doanh thu thuần của PDR giảm 7% so với cùng kỳ, đạt 3.620 tỷ đồng, song lãi sau thuế lại tăng gấp đôi, đạt 1.861 tỷ đồng. Biên lợi nhuận gộp lên đến 76,3% (so với năm 2020 là 46,6%)

Tại ngày 31/12/2021, tổng tài sản của PDR tăng 32% so với đầu năm, đạt 20.552 tỷ đồng, trong đó tài sản ngắn hạn đạt 15.337 tỷ đồng tăng 40% và tài sản dài hạn đạt 5.215 tỷ đồng tăng 11%. Lượng tiền và tương đương tiền cuối năm của công ty tăng vọt tới 9 lần, đạt 494 tỷ đồng, chủ yếu là tiền gửi ngân hàng.

Hàng tồn kho đạt 12.192 tỷ đồng, chiếm 59% tổng tài sản, chủ yếu tại các dự án The EverRich 2 (River City), Tropicana Bến Thành Long Hải, Bình Dương Tower, Phước Hải… Tổng giá trị các khoản phải thu đạt 3.561 tỷ đồng, chiếm 17% tổng tài sản.

Nợ phải trả tại ngày kết thúc quý IV của PDR tăng 19% so với cùng kỳ năm trước, đạt 12.407 tỷ đồng, chiếm 60% tổng nguồn vốn. Khoản người mua trả tiền trước ngắn hạn tăng gấp 3 lần, đạt 1.692 tỷ đồng, chủ yếu là tiền khách hàng mua tại dự án khu đô thị du lịch sinh thái Nhơn Hội và Astral City.

Tổng dư nợ vay của PDR đạt 3.427 tỷ đồng, chiếm 17% tổng nguồn vốn. Đáng chú ý, trong năm 2021, PDR đã phát hành tổng cộng 10 đợt trái phiếu, tổng dư nợ tại ngày kết thúc quý IV/2021 lên tới 2.356 tỷ đồng. Bên cạnh đó, công ty còn ghi nhận 4 khoản vay trị giá 400 tỷ đồng tại Công ty Tài chính TNHH MTV Mirae Asset.

Như vậy, 10 đợt trái phiếu cùng 4 khoản vay khác từ công ty tài chính đã đẩy tổng dư nợ vay của PDR lên 3.427 tỷ đồng, tăng gần gấp đôi so với cùng kỳ năm trước.

Hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu là 1,5 lần.

Xem thêm IDICO (HTI): Quý IV tăng trưởng song lãi sau thuế cả năm 2021 vẫn giảm 40%

Từ khoá: LandNet,
Tin mới lên