Nhân vật

PV GAS (GAS) miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT đối với ông Nguyễn Sinh Khang

(VNF) - Ông Nguyễn Sinh Khang có 31 năm công tác, trong đó có hơn 25 năm công tác trong ngành dầu khí. Ông từng đảm nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam trước khi được bầu giữ chức Chủ tịch Hội đồng Quản trị PV GAS vào tháng 12/2018.

PV GAS (GAS) miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT đối với ông Nguyễn Sinh Khang

Ông Nguyễn Sinh Khang (bên phải) và ông Dương Mạnh Sơn.

Tổng Công ty Khí Việt Nam – CTCP (PV GAS, HoSE: GAS) vừa công bố thông tin về việc miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng Quản trị công ty đối với ông Nguyễn Sinh Khang từ ngày 1/9/2021.

Đồng thời, công ty cũng ban hành Nghị quyết về việc giao ông Dương Mạnh Sơn - Thành viên Hội đồng Quản trị, Tổng giám đốc Tổng công ty nhiệm vụ phụ trách Hội đồng Quản trị Tổng công ty kể từ ngày 1/9/2021.

Ông Nguyễn Sinh Khang có 31 năm công tác, trong đó có hơn 25 năm công tác trong ngành dầu khí. Ông từng đảm nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam trước khi được bầu giữ chức Chủ tịch Hội đồng Quản trị PV GAS vào tháng 12/2018. Được biết, ông Nguyễn Sinh Khang về nghỉ hưu theo chế độ kể từ ngày 1/9/2021.

Ông Dương Mạnh Sơn có trình độ chuyên môn là Thạc sỹ quản trị kinh doanh, Kỹ sư cơ khí ngành công nghệ hàn; có thời gian công tác gần 20 năm tại PV GAS. Ông Sơn từng đảm nhiệm nhiều vị trí lãnh đạo đơn vị và phòng/ban chuyên môn chủ chốt của PV GAS. Từ tháng 2/2009, ông Dương Mạnh Sơn đảm nhiệm chức vụ Phó tổng giám đốc, Phó tổng giám đốc thường trực PV GAS.

Từ tháng 5/2015 đến nay, ông Dương Mạnh Sơn là Thành viên Hội đồng Quản trị, Tổng giám đốc PV GAS. Đồng thời ông cũng đảm nhiệm chức vụ Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam, Bí thư Đảng ủy PV GAS.

Theo Nghị quyết của PV GAS, ông Dương Mạnh Sơn sẽ thực hiện nhiệm vụ Phụ trách Hội đồng Quản trị PV GAS kể từ ngày 01/9/2021 cho đến khi PV GAS kiện toàn xong các chức danh lãnh đạo, quản lý của tổng công ty.

 

Tin mới lên