Nhân vật

PVN trình bổ nhiệm ông Nguyễn Hùng Dũng làm thành viên HĐTV PVN

(VNF) - Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) vừa có tờ trình gửi Bộ Công thương xin bổ nhiệm ông Nguyễn Hùng Dũng - Phó Tổng giám đốc Tập đoàn giữ chức thành viên Hội đồng thành viên của PVN.

PVN trình bổ nhiệm ông Nguyễn Hùng Dũng làm thành viên HĐTV PVN

Ông Nguyễn Hùng Dũng làm Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam từ tháng 4/2013 đến nay.

Tờ trình cho biết, căn cứ quy hoạch, tiêu chuẩn, phẩm chất, năng lực cán bộ và nhu cầu công việc, PVN đề nghị Bộ Công Thương xem xét, bổ nhiệm ông Nguyễn Hùng Dũng – Phó Tổng giám đốc PVN làm thành viên Hội đồng thành viên PVN.

Ông Dũng được đánh giá là cán bộ trưởng thành từ cơ sở, đã qua nhiều chức vụ từ trưởng phòng kế hoạch, Phó Tổng giám đốc, rồi Tổng giám đốc, thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (PTSC). Ông làm Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam từ tháng 4/2013 đến nay.

Theo PVN, với năng lực quản lý, điều hành cùng kinh nghiệm thực tiễn và khả năng quy tụ quần chúng, ông Dũng hoàn toàn có đủ khả năng hoàn thành trọng trách chức vụ thành viên Hội đồng thành viên Tập đoàn.

Theo kết quả phiếu tín nhiệm được PVN cho biết, đối với Hội đồng thành viên PVN, 06/06 thành viên (tỷ lệ 100%) đã đồng ý đề nghị bổ nhiệm ông Nguyễn Hùng Dũng giữ chức thành viên Hội đồng thành viên PVN. Đối với Ban chấp hành đảng bộ PVN, tỷ lệ 80,95% uỷ viên ban chấp hành đồng ý; đối với cán bộ chủ chốt của Tập đoàn, 170/179 cán bộ đồng ý đề nghị bổ nhiệm ông Nguyễn Hùng Dũng giữ chức thành viên Hội đồng thành viên PVN.

Ông Nguyễn Hùng Dũng sinh ngày 19/8/1962, quê Thanh Hóa, là kỹ sư chuyên ngành điều khiển tàu biển (Đại học Hàng Hải), cử nhân kinh tế (Đại học Kinh tế quốc dân), tiến sĩ tin học (đào tạo ở Liên bang Nga).

Trước đó, hồi giữa năm 2017, PVN cũng đã gửi đề xuất lên Bộ Công Thương về việc đề nghị bổ nhiệm ông Nguyễn Hùng Dũng làm Chủ tịch Tập đoàn này. Đề xuất này được trình lên sau 3 tháng vị trí Chủ tịch tập đoàn PVN bị khuyết, kể từ ngày 9/3/2017, sau Quyết định số 308 của Thủ tướng Chính phủ về việc ông Nguyễn Quốc Khánh thôi giữ chức vụ chủ tịch HĐTV của PVN để chuyển về công tác tại Bộ Công thương.

Nhưng sau đó, người được bổ nhiệm vào vị trí Chủ tịch PVN không phải là ông Nguyễn Hùng Dũng mà là ông Trần Sỹ Thanh.

Tin mới lên