Đô thị

Quảng Ngãi trình quy hoạch bến du thuyền ở huyện Bình Sơn

(VNF) - UBND tỉnh Quảng Ngãi đang trình Bộ Xây dựng xem xét thẩm định tờ trình về quy hoạch bến du thuyền vị trí ở xã Bình Châu, huyện Bình Sơn.

Quảng Ngãi trình quy hoạch bến du thuyền ở huyện Bình Sơn

Quảng Ngãi trình quy hoạch bến du thuyền ở huyện Bình Sơn.

Nội dung trên được đề cập trong công văn của UBND huyện Bình Sơn (Quảng Ngãi) gửi Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh trả lời những vấn đề báo chí đặt câu hỏi phục vụ họp báo quý II/2022 mới đây, liên quan đến việc cánh đồng Tân Đức và Tam Ván ở xã Bình Châu, huyện Bình Sơn với diện tích hơn 60ha bị thiếu nước và nhiễm mặn, người dân không sản xuất được, ảnh hưởng cuộc sống.

Theo UBND huyện Bình Sơn, cánh đồng Tân Đức và Tam Ván xã Bình Châu với diện tích hơn 60ha được quy hoạch là đất Lúa (LUC) do người dân 3 thôn: Tân Đức, Châu Thuận Nông, Phú Quý trực tiếp sản xuất.

Trước đây, khi chưa có hệ thống kênh Thạch Nham, cánh đồng này tưới bằng hệ thống kênh chìm, đồng thời chưa phát triển diện tích nuôi tôm dọc Sông Châu Me Đông thì người dân dân gieo sạ lúa 2 vụ/năm. Nhưng gần 30 năm trở lại đây, người dân chỉ gieo sạ được vụ Đông Xuân với diện tích 30ha, còn vụ Hè Thu thì không gieo sạ được.

UBND huyện Bình Sơn cho hay hiện nay nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã Bình Châu nhiệm kỳ 2020- 2025 đã chuyển toàn bộ diện tích xứ đồng trên sang đất phi nông nghiệp để đề nghị kêu gọi đầu tư.

Theo quy hoạch sử dụng đất của xã giai đoạn 2021 – 2025 định hướng đến năm 2030, toàn bộ diện tích đồng Tân Đức và một phần diện tích đồng Tam Ván được đưa vào quy hoạch là đất ở (ONT) với diện tích 20ha, còn lại giữ nguyên hiện trạng.

Bên cạnh đó, trong đồ án điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng khu kinh tế Dung Quất, tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050 đã được Ban Thường vụ Tỉnh ủy có ý kiến thông qua cuộc họp ngày 07/4/2022, HĐND tỉnh đã thông qua tại Nghị quyết số 12/NQ-HĐND ngày 13/4/2022 và UBND tỉnh đang trình Bộ Xây dựng xem xét thẩm định tại Tờ trình số 69/TTr-UBND ngày 01/6/2022 thì vị trí trên nằm trong quy hoạch bến du thuyền.

Trong thời gian tới, UBND huyện Bình Sơn cũng cho biết sẽ tiếp tục đề nghị cấp có thẩm quyền sớm phê duyệt và thực hiện điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng khu kinh tế Dung Quất, tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050.

Trong khi chờ phê duyệt quy hoạch cũng như thực hiện quy hoạch, huyện Bình Sơn sẽ tiếp tục chỉ đạo các cơ quan chuyên môn nghiên cứu, xây dựng mô hình, chuyển đối cơ cấu cây trồng, vật nuôi phù hợp với đều kiện thổ nhưỡng của xứ đồng này để phát huy hiệu quả của đất, tăng thu nhập cho người dân.

Tin mới lên