Ngân hàng

SeABank trình kế hoạch niêm yết cổ phiếu, bầu HĐQT mới

(VNF) – SeABank sẽ bầu HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023 tại đại hội đồng cổ đông diễn ra vào ngày mai (11/4). Bà Nguyễn Thị Nga liệu sẽ giữ ghế Chủ tịch tại Tập đoàn BRG hay SeABank?

SeABank trình kế hoạch niêm yết cổ phiếu, bầu HĐQT mới

SeABank sẽ bầu HĐQT nhiệm kỳ mới vào ngày mai (11/4)

Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank) vừa công bố tài liệu đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018, dự kiến diễn ra vào chiều mai (11/4) tại Đà Nẵng.

Tại đại hội, SeABank dự kiến trình cổ đông báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2017 và kế hoạch năm 2018, kế hoạch phân chia các quỹ, phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2017.

Hai nội dung đáng chú ý khác là bầu thành viên HĐQT và Ban Kiểm sát nhiệm kỳ 2018-2023, cùng với đó là trình đại hội đồng cổ đông về kế hoạch niêm yết cổ phiếu.

Ngoài ra, SeABank cũng lên kế hoạch tăng vốn điều lệ trong năm 2018, cùng với đó là tờ trình góp vốn, mua cổ phần.

Năm 2017, lợi nhuận trước thuế hợp nhất của SeABank đạt 381 tỷ đồng, tăng 161% so với năm 2016 và đạt gần 227% kế hoạch cả năm.

Tổng tài sản hợp nhất đạt 125.009 tỷ đồng, hoàn thành gần 105% kế hoạch. Tổng dư nợ cho vay khách hàng đạt 70.567 tỷ đồng, hoàn thành gần 105% kế hoạch. Tiền gửi của khách hàng đạt 80.039 tỷ đồng, hoàn thành 85% kế hoạch.

Tin mới lên