Tài chính

Sonadezi: Lợi nhuận quý II giảm 29% bất chấp doanh thu tăng

(VNF) - Giá vốn và chi phí quản lý tăng mạnh, song song với việc doanh thu từ hoạt động tài chính giảm đáng kể đã làm lợi nhuận sau thuế quý II của Tổng công ty Cổ phần Phát triển khu công nghiệp (Sonadezi, UPCoM: SNZ) giảm 29% so với cùng kỳ năm 2020.

Sonadezi: Lợi nhuận quý II giảm 29% bất chấp doanh thu tăng

Sonadezi: Lợi nhuận quý II giảm 29% bất chấp doanh thu tăng

Doanh thu thuần quý II của Sonadezi đạt 1.266 tỷ đồng, tăng 6,7% so với quý II/2020. Trong đó, cơ cấu doanh thu trong kỳ đã có sự thay đổi khi mảng đem về nguồn thu lớn nhất là kinh doanh cung cấp nước sạch, đóng góp hơn 306 tỷ đồng vào doanh thu thuần của Sonadezi, tương đương tăng 10,6% so với cùng kỳ năm 2020.

Trong khi đó, doanh thu mảng kinh doanh khu công nghiệp (mảng chính) lại giảm mạnh gần 31%, đạt hơn 243 tỷ đồng. Doanh thu từ các mảng còn lại là kinh doanh nhà và hạ tầng, kinh doanh dịch vụ cảng và kinh doanh xử lý chất thải đều ghi nhận tăng trưởng so với quý II/2020.

Giá vốn hàng bán tăng mạnh hơn mức tăng của doanh thu, làm lợi nhuận gộp của Sonadezi giảm 10,5% so với cùng kỳ, đạt hơn 435 tỷ đồng.

Lợi nhuận từ hoạt động tài chính giảm 29%, đạt 81 tỷ đồng, chủ yếu do lãi tiền gửi giảm, đồng thời điều chỉnh giảm cổ tức nhận từ Công ty Cổ phần Cấp nước Đồng Nai.  

Tổng chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp đạt hơn 138 tỷ đồng, trong đó chi phí quản lý doanh nghiệp tăng mạnh hơn 36% so với cùng kỳ ngoái.

Chốt quý II, Sonadezi báo lãi sau thuế 289 tỷ đồng, giảm 29% so với mức thực hiện quý II/2020.

Theo giải trình của tổng công ty, việc ghi nhận giá vốn cao và chi phí quản lý tăng mạnh so với cùng kỳ, đồng thời doanh thu tài chính giảm đáng kể là các nguyên nhân dẫn đến sự sụt giảm về lợi nhuận của công ty, bất chấp doanh thu tăng.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, doanh thu thuần và lợi nhuận sau thuế của Sonadezi lần lượt đạt 2.492 tỷ đồng và 598 tỷ đồng, lần lượt tăng 10% và giảm 11,8% so với cùng kỳ năm 2020.

Năm 2021, Sonadezi đặt kế hoạch kinh doanh với tổng doanh thu mục tiêu đạt 4.770 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế mục tiêu đạt 1.011,89 tỷ đồng. Như vậy, Sonadezi đã hoàn thành 30,6% kế hoạch về lợi nhuận.

Như vậy sau 6 tháng đầu năm, Sonadezi đã hoàn thành 52% kế hoạch về doanh thu và 59% kế hoạch về lợi nhuận.

Quy mô tài sản của Sonadezi tính đến cuối quý I đạt hơn 21.870 tỷ đồng, tăng 6,7% so với thời điểm đầu năm. Trong đó tiền và tương đương tiền vẫn duy trì ở mức cao, đạt hơn 1.545 tỷ đồng.

Hàng tồn kho đạt hơn 498 tỷ đồng, tăng 14% so với đầu năm, tập trung chủ yếu ở dự án khu dân cư xã Lộc An, huyện Long Thành; công trình chung cư D2D; công trình 45 căn nhà LK và các dự án khác.

Tài sản dở dang dài hạn tăng gần 20% lên hơn 5.525 tỷ đồng, trong đó chi phí xây dựng cơ bản dở dang đạt giá trị hơn 5.489 tỷ đồng, chủ yếu là chi phí đền bù giải phóng mặt bằng và chi phí đầu tư hạ tầng Khu công nghiệp Châu Đức (4.126 tỷ đồng).

Tổng nợ vay của ngắn hạn và dài hạn của Sonadezi tăng thêm hơn 546 tỷ đồng so với thời điểm đầu năm, đạt hơn 5.290 tỷ đồng tính đến cuối quý II.

Tin mới lên