Ngân hàng

SSI: Lợi nhuận BIDV năm 2021 sẽ tăng gần gấp rưỡi, áp lực tăng vốn quay trở lại

(VNF) - Bên cạnh việc hy sinh lợi nhuận năm 2020 để cải thiện chất lượng tài sản, làm tiền đề cho tăng trưởng lợi nhuận mạnh mẽ trong năm 2021, một nhận định đáng chú ý khác được SSI đưa ra là áp lực tăng vốn đang quay trở lại với BIDV.

SSI: Lợi nhuận BIDV năm 2021 sẽ tăng gần gấp rưỡi, áp lực tăng vốn quay trở lại

SSI: Lợi nhuận BIDV năm 2021 sẽ tăng gần gấp rưỡi, áp lực tăng vốn quay trở lại

Trong báo cáo phân tích công bố mới đây, Công ty Chứng khoán SSI nhận định năm 2020, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) đã hy sinh lợi nhuận để cải thiện chất lượng tài sản.

Cụ thể, so với năm 2019, tổng thu nhập hoạt động năm 2020 của BIDV tăng 4% nhờ tăng trưởng thu nhập ngoài lãi lên đến 17,2%. Chi phí hoạt động cũng giảm, trong đó, thu nhập bình quân của nhân viên chỉ tăng 1,5% trong năm 2020 - mức tăng thấp nhất trong 5 năm qua. Nhờ đó, lợi nhuận hoạt động kinh doanh trước dự phòng năm 2020 vẫn tăng 4,8% so với năm 2019.

Tuy nhiên, lợi nhuận trước thuế năm 2020 của ngân hàng này chỉ đạt 9,2 nghìn tỷ đồng, giảm 14,1% so với năm 2019 và tỷ suất sinh lời trên vốn chủ sở hữu (ROE) giảm xuống mức thấp nhất trong 15 năm là 9,45%.

Điều này là do chi phí dự phòng lên tới 23,1 nghìn tỷ đồng, tăng 15% so với cùng kỳ, trong đó, lượng dự phòng dùng để xóa nợ xấu lên tới 16,8 nghìn tỷ đồng. Chất lượng tài sản được cải thiện đáng kể khi tỷ lệ nợ xấu (bao gồm trái phiếu VAMC) giảm xuống 1,76%, từ mức 2,01% tại ngày 31/12/2019. Cùng với đó, tỷ lệ dự phòng bao phủ nợ xấu tăng lên 88,4%, từ mức 75% tại ngày 31/12/2019.

Đây là tỷ lệ nợ xấu thấp nhất và tỷ lệ dự phòng bao phủ nợ xấu cao nhất tại BIDV trong vòng 6 năm qua.

Bên cạnh việc hy sinh lợi nhuận để cải thiện chất lượng tài sản, một nhận định đáng chú ý khác được SSI đưa ra là áp lực tăng vốn đang quay trở lại với BIDV.

Theo công ty chứng khoán này, sau khi tăng tốc tín dụng vào các tháng cuối năm và quyết định chi trả cổ tức năm 2019 bằng tiền mặt với tỷ lệ 8%, hệ số an toàn vốn (CAR) của BIDV đã giảm xuống 8,34% vào cuối năm 2020, từ mức 8,77% tại ngày 31/12/2019. Tỷ lệ vốn cấp 1 chỉ đạt 5,88%. Số dư trái phiếu cấp 2 đã gần đến giới hạn.

"Với hệ số CAR hiện tại, chúng tôi ước tính BIDV có đủ vốn để tăng trưởng tín dụng trong năm 2021, nhưng việc tăng vốn là rất cần thiết để hỗ trợ tăng trưởng trong tương lai", chuyên gia của SSI nhấn mạnh.

SSI cho biết BIDV đã có kế hoạch phát hành tối đa 8,5% vốn điều lệ (341.538.106 cổ phiếu) thông qua phát hành công khai hoặc riêng lẻ trong giai đoạn 2020 - 2021.

Năm 2021, SSI ước tính lợi nhuận trước thuế của BIDV có thể đạt 13,5 nghìn tỷ đồng, tăng 46,4% so với năm 2020. Giả định được SSI đưa ra là: tăng trưởng tín dụng đạt 10% và tăng trưởng tiền gửi (bao gồm giấy tờ có giá) đạt 11,8% so với đầu năm; biên lãi thuần NIM tăng 0,04 điểm% do áp lực huy động vốn để đạt tỷ lệ LDR 85% và việc phát hành trái phiếu cấp 2 hỗ trợ CAR; tỷ lệ nợ xấu giảm xuống 1,6%, tỷ lệ dự phòng bao nợ xấu đi ngang ở mức 88% và chi phí dự phòng giảm 10% so với cùng kỳ.

Tin mới lên