Học thuật

Sterling là gì? Giá trị của Sterling so với các đồng tiền khác

(VNF) - Cùng VietnamFinance tìm hiểu Sterling là gì? Giá trị của Sterling so với các đồng tiền khác.

Sterling là gì? Giá trị của Sterling so với các đồng tiền khác

Sterling là tên gọi của đông bảng Anh trong các giao dịch quốc tế để phân biệt nó với đồng bảng của các nước khác.

Sterling là tên gọi của đồng bảng Anh trong các giao dịch quốc tế để phân biệt nó với đồng bảng của các nước khác. Trước đây hầu hết các nước có tỷ trọng thương mại quốc tế trong GDP cao đều giữ khối lượng lớn đồng Sterling để làm dự trữ quốc tế.

(Tài liệu tham khảo: Nguyễn Văn Ngọc, Từ điển Kinh tế học, Đại học Kinh tế Quốc dân)

Giá trị của Sterling so với các đồng tiền khác

Hiện nay, bảng Anh là đồng tiền được mua bán tự do trên toàn thế giới và do đó, giá trị của nó so với các đồng tiền khác biến động hàng ngày. Đây là một trong những đồng tiền có giá trị cao nhất trên thế giới.

Tin mới lên