Tài chính

Tăng thu hơn 1.100 tỷ đồng qua thanh tra, kiểm tra thuế

(VNF) - Theo Tổng cục Thuế, trong 2 tháng đầu năm 2018, toàn ngành Thuế đã thực hiện 4.886 cuộc thanh tra, kiểm tra. Tổng số thuế tăng thu qua thanh tra, kiểm tra là hơn 1.100 tỷ đồng, bằng 123,83% so với cùng kỳ năm 2017.

Tăng thu hơn 1.100 tỷ đồng qua thanh tra, kiểm tra thuế

Hết tháng 2/2018, ngành thuế tăng thu hơn 1.100 tỷ đồng qua thanh tra, kiểm tra thuế.

Với kết quả tăng thu như trên, tổng số tiền thuế nộp vào ngân sách là hơn 288 tỷ đồng, đạt 25,47% số thuế tăng thu qua thanh tra, kiểm tra và bằng 321,48% so với cùng kỳ năm 2017.

Bên cạnh đó, quá trình thanh tra, kiểm tra cũng đã giảm khấu trừ hơn 159,5 tỷ đồng, giảm lỗ hơn 1.788 tỷ đồng.

Theo Tổng cục Thuế, trong 2 tháng đầu năm, đơn vị này đã thanh tra, kiểm tra được 14 doanh nghiệp có phát sinh giao dịch liên kết, thực hiện truy thu, truy hoàn và phạt 36,70 tỷ đồng, giảm lỗ 762,86 tỷ đồng, giảm khấu trừ 0,18 tỷ đồng.

Tổng cục Thuế cũng thanh tra, kiểm tra sau hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT) với tổng số là 489 quyết định hoàn thuế trước, kiểm tra sau với giá trị đã hoàn là hơn 1.694 tỷ đồng.

Trước đó, trong tháng 1/2018, báo cáo của Tổng cục Thuế cho hay toàn ngành đã thực hiện 1.746 cuộc thanh tra, kiểm tra và đã đạt 1,96% kế hoạch năm 2018.

Theo Tổng cục Thuế, tính đến hết tháng 1, tổng số thuế tăng thu qua thanh tra, kiểm tra là hơn 506 tỷ đồng (bằng 73,74% so với cùng kỳ năm 2017); giảm khấu trừ là 19,6 tỷ đồng; giảm lỗ là 538,8 tỷ đồng. 

Trong tháng đầu tiên của năm 2018, tổng số tiền thuế nộp vào ngân sách nhờ công tác thanh tra kiểm tra là 128,03 tỷ đồng. Số thu này đạt 25,25% số thuế tăng thu qua thanh tra, kiểm tra và bằng 568 % so với cùng kỳ năm 2017.

Năm 2018, toàn ngành Thuế phấn đấu đạt đạt 100% kế hoạch năm về số lượng hồ sơ, số thuế truy thu và phạt; kiểm tra hồ sơ khai thuế tại cơ quan thuế đạt 100%; thanh tra, kiểm tra 100% hồ sơ hoàn thuế của doanh nghiệp có số hoàn thuế lớn.

Theo đó, toàn ngành sẽ tập trung thanh tra, kiểm tra đối với các doanh nghiệp có dấu hiệu rủi ro lớn; các tập đoàn, tổng công ty có doanh thu và số nộp ngân sách nhà nước lớn.

Tổng cục Thuế cũng cho biết năm 2018, sẽ tăng cường kiểm tra, thanh tra đối với doanh nghiệp thuộc các ngành, lĩnh vực có số thu lớn, tiềm ẩn rủi ro về trốn thuế, gian lận thuế cao như: dầu khí, xăng dầu, bệnh viện, hàng không, các tổ chức tín dụng,...

Các doanh nghiệp hoạt động ở các ngành nghề kinh doanh mới, đặc thù phải kê khai thuế: kinh doanh qua mạng, hoạt động kinh doanh dịch vụ vận tải sử dụng công nghệ thông tin như Grab, Uber hay doanh nghiệp kinh doanh game cũng sẽ là đối tượng được ngành Thuế tập trung thanh tra, kiểm tra trong năm nay.

Tin mới lên