Tiêu điểm

Thủ tướng muốn doanh nghiệp nội mua lại doanh nghiệp FDI

(VNF) - “Từ tư duy thụ động, bị nhà đầu tư nước ngoài vào mua, nay chuyển sang các doanh nghiệp trong nước có thể chủ động mua lại các doanh nghiệp đầu tư nước ngoài tại Việt Nam”, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nêu quan điểm tại Hội nghị 30 năm thu hút đầu tư nước ngoài (FDI) tại Việt Nam.

Thủ tướng muốn doanh nghiệp nội mua lại doanh nghiệp FDI

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại Hội nghị 30 năm thu hút đầu tư nước ngoài

Không phải doanh nghiệp FDI mang gì vào cũng nhận

Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng khẳng định việc mở cửa thu hút vốn đầu tư nước ngoài là một chủ trương đúng đắn, đã góp phần thực hiện nhiều mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội quan trọng của đất nước.

“Sự nghiệp đổi mới bắt đầu 1986, đến tháng 12/1987 Quốc hội đã ban hành Luật Đầu tư nước ngoài. Điều này cho thấy thu hút FDI luôn song hành với sự nghiệp đổi mới, tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, nay tiến lên hội nhập quốc tế, góp phần nâng cao tầm vóc, vị thế của Việt Nam”, Thủ tướng nói.

Tuy nhiên, Thủ tướng cho rằng cần nhìn thẳng vào những hạn chế tồn tại, cả những thua thiệt trong thu hút FDI.

Theo người đứng đầu chính phủ, các doanh nghiệp FDI về cơ bản đang sử dụng công nghệ trung bình hoặc trung bình tiên tiến so với khu vực, chưa có nhiều tập đoàn đa quốc gia trong các lĩnh vực sử dụng công nghệ cao, công nghệ nguồn.

“Liên kết giữa khu vực FDI với khu vực trong nước chủ yếu là gia công lắp ráp, tỷ lệ nội địa hóa trong một số ngành thấp, giá trị gia tăng trên một đơn vị sản phẩm không cao. Một số dự án FDI tiêu tốn năng lượng, tài nguyên, gây ô nhiễm môi trường; còn có biểu hiện báo lỗ - chuyển giá; đầu tư chui...”, Thủ tướng nêu.

Nêu rõ quan điểm Việt Nam đối với đầu tư nước ngoài, Thủ tướng nhấn mạnh Việt Nam khẳng định nhất quán khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài luôn là một bộ quan trọng của nền kinh tế. Sau 30 năm thu hút FDI, nay Việt Nam thực hiện chính sách hợp tác FDI với nội hàm mở rộng hơn.

Hợp tác FDI là mang tính chủ động, có sự bình đẳng, lựa chọn, không phải nhà đầu tư nước ngoài mang gì vào ta chấp nhận nấy và điều quan trọng là có lựa chọn, dần thoát khỏi gia công, lắp ráp đơn thuần, nâng tầm trình độ sản xuất, nâng cao tính tự chủ của nền kinh tế quốc gia”, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nói.

Khuyến khích doanh nghiệp nội mua lại doanh nghiệp FDI

Cũng tại hội nghị, Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, chính quyền địa phương giữ vững ổn định chính trị xã hội, ổn định kinh tế vĩ mô.

Ngoài ra, cần hoàn thiện khung pháp luật liên quan đến đầu tư, trong đó có thực hiện chủ trương hợp tác đầu tư nước ngoài có ưu tiên, chọn lọc gắn với mục tiêu nâng tầm trình độ nền kinh tế, xây dựng nền kinh tế tự chủ.

Bên cạnh đó, Thủ tướng khuyến khích doanh nghiệp trong nước liên doanh, liên kết, góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp của doanh nghiệp FDI trong các dự án sử dụng công nghệ cao, công nghệ mới, công nghiệp hỗ trợ....

“Từ tư duy thụ động, bị nhà đầu tư nước ngoài vào mua, nay chuyển sang các doanh nghiệp trong nước có thể chủ động mua lại các doanh nghiệp FDI tại Việt Nam để tiếp thu thị trường, kênh phân phối, làm chủ công nghệ, quản lý và phát triển các sản phẩm quốc gia”, người đứng đầu chính phủ nói.

Thủ tướng cũng nhấn mạnh cần hoàn thiện chính sách ưu đãi về đầu tư, đảm bảo nhà đầu tư phải thực hiện các cam kết đề ra. Ngoài ra cần tăng cường hoạt động kết nối, xúc tiến đầu tư, nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước.

>>> Xem thêm: Nguyên Bộ trưởng Võ Hồng Phúc: ‘Nói FDI chèn ép khu vực trong nước là không chính xác’

Tin mới lên