Thị trường

Tổng cục Thống kê: Quy mô doanh nghiệp vừa và nhỏ đang ngày càng nhỏ

(VNF) - "Tỷ trọng các doanh nghiệp vừa và nhỏ tăng tới 6 điểm phần trăm so với năm 2012 trong khi tỷ trọng lao động giảm 0,8 điểm phần trăm cho thấy quy mô doanh nghiệp đang nhỏ dần", Tổng cục Thống kê nhìn nhận.

Tổng cục Thống kê: Quy mô doanh nghiệp vừa và nhỏ đang ngày càng nhỏ

5 năm qua, số lượng doanh nghiệp lớn đã tăng 29%; số lượng doanh nghiệp vừa tăng 23,6%, doanh nghiệp nhỏ tăng 21,2%; riêng doanh nghiệp siêu nhỏ tăng tới 65,5%

Doanh nghiệp ngoài nhà nước và FDI tăng gấp rưỡi

Theo Tổng cục Thống kê, tính đến ngày 1/1/2017, trong tổng số 518.000 doanh nghiệp đang tồn tại và thu thập được số liệu qua Tổng điều tra, có 12.800 doanh nghiệp đang trong giai đoạn đầu tư, 505 nghìn doanh nghiệp thực tế đang hoạt động tăng 55,6% so với Tổng điều tra năm 2012. Bình quân hàng năm thời kỳ 2012 - 2017 tăng 9,2%.

Tổng cục Thống kê cho biết khu vực doanh nghiệp ngoài nhà nước có số lượng doanh nghiệp lớn nhất với 500.000, tăng 52,2% so với năm 2012 và mỗi năm tăng bình quân 8,7%.

Số lượng doanh nghiệp FDI là 14.600, tăng mạnh nhất với 54,2% so với thời điểm 1/1/2012, bình quân hàng năm tăng 9,2%.

Số lượng doanh nghiệp nhà nước hoạt động chỉ còn 2.701 doanh nghiệp, giảm 18,3% tương đương 607 doanh nghiệp so với năm 2012 do thực hiện chủ trương cổ phần hóa, bình quân mỗi năm giảm 3%.

Báo cáo của Tổng cục Thống kê cũng cho biết, theo khu vực kinh tế, số lượng doanh nghiệp dịch vụ tăng cao nhất.

Cụ thể, khu vực dịch vụ có số lượng doanh nghiệp lớn nhất với 362.000 doanh nghiệp, chiếm 70% tổng số doanh nghiệp, tăng 57% so với năm 2012 (trong đó 354.000 doanh nghiệp đang hoạt động, tăng 61% so với năm 2012). Một số ngành thuộc khu vực này có số lượng doanh nghiệp tăng mạnh như: giáo dục đào tạo (tăng 155%), nghệ thuật, vui chơi và giải trí (tăng 106%), chuyên môn khoa học công nghệ (tăng 87%), y tế (tăng 84%), vận tải kho bãi (tăng 63,9%), kinh doanh bất động sản (tăng 63%)....

Khu vực công nghiệp và xây dựng có 151.000 doanh nghiệp, chiếm tỷ trọng 29% và tăng 41% so với năm 2012. Khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản có số lượng doanh nghiệp thấp nhất với 4.942 doanh nghiệp, tăng 27% so với năm 2012.

Quy mô doanh nghiệp vừa và nhỏ ngày càng nhỏ

Xét theo quy mô lao động, Tổng cục Thống kê đánh giá số lượng doanh nghiệp quy mô vừa và nhỏ tăng mạnh hơn các doanh nghiệp có quy mô lớn.

Theo Tổng cục, tại thời điểm 1/1/2017 cả nước có hơn 10.000 doanh nghiệp lớn, tăng 29% so với năm 2012 và chiếm 1,9% tổng số doanh nghiệp, giảm so với 2,3% của năm 2012.

Doanh nghiệp vừa tăng 23,6%, doanh nghiệp nhỏ tăng 21,2%. Chỉ riêng doanh nghiệp siêu nhỏ tăng tới 65,5% và chiếm 74% tổng số doanh nghiệp.

"Đáng chú ý là tỷ trọng các doanh nghiệp vừa và nhỏ tăng tới 6 điểm phần trăm so với năm 2012 trong khi tỷ trọng lao động giảm 0,8 điểm phần trăm cho thấy quy mô doanh nghiệp đang nhỏ dần", Tổng cục Thống kê nhìn nhận.

Ngoài ra, Tổng cục cũng cho rằng số lượng doanh nghiệp có hoạt động xuất, nhập khẩu thời điểm 1/1/2017 khoảng 63.000, tăng 48,2% so với cùng thời điểm năm 2012, tốc độ tăng bình quân hàng năm thời kỳ là 8,2%.

Trong đó số doanh nghiệp có hoạt động xuất khẩu là 23.300 (tăng bình quân 7,1%/năm), doanh nghiệp có hoạt động nhập khẩu là 55.100(tăng bình quân 8,7%/năm) và doanh nghiệp có cả hai hoạt động là 15.400 (bình quân hàng năm tăng 8,3%).

Tin mới lên