Bất động sản

TP. HCM chốt trình tự thủ tục đầu tư dự án nhà ở xã hội

(VNF) - Chủ tịch UBND TP. HCM Phan Văn Mãi vừa ký công văn khẩn, thống nhất trình tự thủ tục thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội và dự án đầu tư xây dựng lại nhà chung cư cấp D trên địa bàn theo đề xuất của Sở Xây dựng.

TP. HCM chốt trình tự thủ tục đầu tư dự án nhà ở xã hội

UBND TP. HCM thống nhất trình tự thủ tục thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội và dự án đầu tư xây dựng lại nhà chung cư cấp D còn tối đa 153 ngày (ảnh minh họa)

Theo đó, đối với doanh nghiệp có quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật, trình tự thủ tục thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội và dự án đầu tư xây dựng lại nhà chung cư cấp D trên địa bàn TP. HCM chỉ còn 5 bước, tối đa 153 ngày.

Bước 1 là đánh giá sơ bộ một số điều kiện cơ bản (sự phù hợp quy hoạch, về pháp lý đất đai...) do UBND TP. Thủ Đức và các quận - huyện chủ trì, phối hợp Sở Quy hoạch và Kiến trúc, Sở Tài nguyên và Môi trường, các đơn vị liên quan thực hiện trong 20 ngày.

Bước 2 là chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư theo quy định của pháp luật đầu tư do Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì hoặc cơ quan thẩm quyền theo quy định thực hiện trong 35 ngày.

Bước 3 là lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 do Sở Quy hoạch và Kiến trúc, UBND TP. Thủ Đức vá các quận - huyện thực hiện.

Đối với dự án có quy mô sử dụng đất từ 2ha trở lên thì thời gian thực hiện từ 39 đến 48 ngày. Đối với dự án có quy mô sử dụng đất dưới 2ha thì thời gian thực hiện là từ 7 đến 39 ngày.

Bước 4 là thủ tục giao đất, chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định cùa pháp luật đất đai do Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì thực hiện trong 15 ngày.

Bước 5 là các thủ tục đầu tư xây dựng dự án được thực hiện đồng thời (thời gian thực hiện 35 ngày); xác định nghĩa vụ tài chính và ban hành quyết định miễn tiền sử dụng đất do Cục thuế thành phố chủ trì thực hiện trong 21 ngày; thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi; cấp giấy phép xây dựng do Sở Xây dựng hoặc cơ quan thẩm quyền theo quy định chủ trì thực hiện.

Đối với trường hợp đất do nhà nước trực tiếp quản lý, được đầu tư xây dựng không phải bằng vốn đầu tư công, vốn nhà nước ngoài đầu tư công thì quy trình gồm 7 bước (tổng thời gian thực hiện tối đa 318 ngày).

Bước 1 là đánh giá sơ bộ một số điều kiện cơ bản (về pháp lý đất đai, sự phù hợp quy hoạch) do Sở Tài chính và UBND TP. Thủ Đức, quận - huyện, Sở Quy hoạch và Kiến trúc cùng các đơn vị liên quan thực hiện trong 20 ngày.

Bước 2 là lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 do Sở Quy hoạch và Kiến trúc, UBND TP Thủ Đức, quận - huyện thực hiện.

Đối với dự án có quy mô sử dụng đất từ 2ha trở lên thì thời gian thực hiện từ 39 đến 48 ngày. Đối với dự án có quy mô sử dụng đất dưới 2ha thì thời gian thực hiện là từ 7 đến 39 ngày.

Bước 3 là chấp thuận chủ trương đầu tư và công bố danh mục dự án đầu tư có sử dụng đất. UBND TP. Thủ Đức, quận, huyện tổ chức lập hồ sơ đề xuất chấp thuận chủ trương đầu tư trong 5 ngày. Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì hoặc cơ quan thẩm quyền theo quy định thẩm định, chấp thuận chủ trương đầu tư (không có nhà đầu tư) theo quy định của pháp luật Đầu tư trong 35 ngày.

Sở Kế hoạch và Đầu tư công bố danh mục dự án đầu tư có sử dụng đất và hồ sơ yêu cầu sơ bộ năng lực nhà đầu tư trong 30 ngày kể từ ngày công bố tiếp nhận hồ sơ đăng ký thực hiện dự án (trong thời gian này, nhà đầu tư chuẩn bị và nộp hồ sơ đăng ký thực hiện dự án trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia).

Bước 4 là đánh giá năng lực, kinh nghiệm của nhà đầu tư theo quy định của pháp luật đấu thầu trong 10 ngày do Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp cơ quan liên quan thực hiện.

Bước 5 là tổ chức đấu thầu lựa chọn chủ đầu tư (trường hợp có từ hai nhà đầu tư trở lên đáp ứng yêu cầu) trong vòng 240 ngày.

Bước 6 là thủ tục giao đất theo quy định của pháp luật đất đai do Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì thực hiện trong 15 ngày.

Bước 7 là các thủ tục đầu tư xây dựng dự án được thực hiện đồng thời (35 ngày).

Tin mới lên