Bất động sản

TP. HCM muốn thí điểm hàng loạt chính sách đất đai

(VNF) - Vừa qua, TP. HCM đã có buổi làm việc với đoàn công tác của Bộ Tài nguyên và Môi trường về một số nội dung liên quan đến vấn đề chính sách, nâng cao hiệu quả quản lý và sử dụng đất.

TP. HCM muốn thí điểm hàng loạt chính sách đất đai

TP. HCM cần hỗ trợ nhiều chính sách để tháo gỡ các vướng mắc liên quan đến đất đai

Tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND TP. HCM Phan Văn Mãi báo cáo một số nội dung đề xuất thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP. HCM và những kiến nghị nhằm giải quyết vướng mắc trong lĩnh vực đất đai tại thành phố.

Cụ thể như: thí điểm xây dựng và ban hành hệ số điều chỉnh giá đất phù hợp với tình hình thực tiễn của TP; thí điểm áp dụng việc bồi thường được thực hiện bằng việc giao đất có cùng mục đích sử dụng với loại đất thu hồi, nếu không có đất cùng mục đích sử dụng thì bồi thường bằng đất có mục đích sử dụng khác với loại đất thu hồi theo tỷ lệ phần trăm; thí điểm được tách riêng việc bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư thành dự án đầu tư công độc lập đối với các dự án nhóm B; thí điểm được tổ chức lại Ban Bồi thường, giải phóng mặt bằng TP. Thủ Đức thành Trung tâm Phát triển quỹ đất TP. Thủ Đức...

Đồng thời, TP đề xuất được phân cấp phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường, cấp giấy phép môi trường đối với dự án đầu tư có cấu phần xây dựng thuộc thẩm quyền quyết định, chấp thuận chủ trương đầu tư của Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ.

Ông Phan Văn Mãi cho biết, có nhóm 18 vấn đề khó khăn vướng mắc và những kiến nghị đề xuất tháo gỡ. Trong đó có 5 vấn đề mang điểm nghẽn, nút thắt cần xem xét tháo gỡ.

Liên quan đến điểm nghẽn, ông Phan Văn Mãi cho rằng, pháp luật đất đai trước đây thiếu khái niệm về chuyển mục đích sử dụng đất và chưa quy định chuyển mục đích sử dụng đất cũng là một quyền của người sử dụng đất, dẫn đến nhiều trường hợp chuyển mục đích của tổ chức, cá nhân đối với các mục đích sử dụng đất không thể thực hiện được.

Bên cạnh đó, hiện nay các doanh nghiệp nhà nước đã cổ phần hóa tại TP. HCM rất lớn. Khi thực hiện các thủ tục về đất đai thì lại vướng một số nội dung liên quan đến phương án sử dụng đất, gây ách tắc kéo dài.

“Việc yêu cầu doanh nghiệp sau cổ phần hóa phải thực hiện đúng phương án sử dụng đất đã được phê duyệt trong phương án cổ phần hóa doanh nghiệp là gần như không thể thực hiện được”, ông Phan Văn Mãi cho biết thêm.

Từ đó, Chủ tịch UBND TP. HCM kiến nghị, tách phương án phân bổ và khoanh vùng đất đai TP. HCM thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn 2050 để thực hiện độc lập. Sau khi hoàn tất sẽ tích hợp vào quy hoạch TP. HCM. Đồng thời, kiến nghị cần thống nhất thủ tục hành chính giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định pháp luật về đất đai.

Đối với đất do các doanh nghiệp đã thực hiện xong việc cổ phần hóa đang quản lý, sử dụng, Chủ tịch UBND TP. HCM kiến nghị không lập lại phương án sử dụng đất đối với doanh nghiệp nhà nước đã cổ phần hóa nhưng không có phương án sử dụng đất. Đồng thời, giải quyết các thủ tục đất đai (ký Hợp đồng thuê đất, ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất hoặc thu hồi đất) theo đúng các quy định pháp luật đất đai….

Tin mới lên