Tài chính

'Trùm' cao su GVR lãi bán niên 2.280 tỷ đồng, tăng trưởng 10%

(VNF) - Lũy kế hai quý đầu năm, GVR công bố doanh thu đạt 10.480 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 2.280 tỷ đồng, lần lượt giảm 1% và tăng 10% so với cùng giai đoạn 2021. Từ kết quả thu được, doanh nghiệp đã hoàn thành 35% kế hoạch doanh thu và 47% kế hoạch lợi nhuận cả năm.

'Trùm' cao su GVR lãi bán niên 2.280 tỷ đồng, tăng trưởng 10%

'Trùm' cao su GVR lãi bán niên 2.280 tỷ đồng, hoàn thành một nửa kế hoạch năm

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý II, Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam (HoSE: GVR) ghi nhận doanh thu đạt 5.573 tỷ đồng, giảm nhẹ 2% so với cùng kỳ năm ngoái. Tuy vậy, chi phí giá vốn vẫn tăng lên, khiến lợi nhuận gộp còn 1.495 tỷ đồng, giảm trên 8%, tương ứng biên lãi gộp giảm từ 28,6% xuống 26,8% trong quý.

Doanh thu hoạt động tài chính khả quan với 240 tỷ đồng, tăng 21,5% so với cùng kỳ. Trong khi đó, chi phí tài chính cũng tăng 18% lên gần 170 tỷ đồng; chi phí bán hàng tăng 23,5% lên 127 tỷ đồng và ngược lại chi phí quản lý doanh nghiệp giảm 31% xuống 398 tỷ đồng.

Đáng chú ý, nhờ thanh lý vườn cây cao su và thanh lý tài sản cố định, GVR có thêm 307 tỷ đồng từ nguồn lợi nhuận khác, cao hơn 15,3% so với quý II/2021. Kết quả là doanh nghiệp báo lãi sau thuế gần 1.200 tỷ đồng, tăng 3,5% cùng kỳ năm trước.

Lũy kế hai quý đầu năm, GVR công bố doanh thu đạt 10.480 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 2.280 tỷ đồng, lần lượt giảm 1% và tăng 10% so với cùng giai đoạn 2021. Từ kết quả thu được, doanh nghiệp đã hoàn thành 35% kế hoạch doanh thu và 47% kế hoạch lợi nhuận cả năm.

Đến hết quý II, tổng tài sản của GVR đạt 78.750 tỷ đồng, gần như không biến động so với hồi đầu năm. Trong đó, lượng tiền gửi ngân hàng là 12.365 tỷ đồng; hàng tồn kho là 3.965 tỷ đồng và 2.380 tỷ đồng đầu tư góp vốn vào các công ty liên doanh, liên kết.

Nhìn chung, lợi nhuận của GVR tăng trưởng nhờ nhận được khoản tiền thu từ bồi thường khu công nghiệp VSIP III cho việc chuyển đổi đất lên đến hàng trăm tỷ đồng. Phần thu nhập này cũng giúp GVR bù đắp phần chi phí tài chính tăng lên trong kỳ do không ghi nhận hoàn nhập dự phòng giảm giá các khoản đầu tư và chứng khoán kinh doanh như các quý cũ.

Trong khi đó, doanh thu gần như đi ngang, nhưng biên lợi nhuận gộp sụt giảm cho thấy giá cao su đã không còn giữ được mức cao như trước. Rủi ro đối với thị trường cao su bao gồm việc thiếu chất bán dẫn ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất ô tô, gián đoạn chuỗi cung ứng và khủng hoảng địa chính trị.

Tin mới lên