Ngân hàng

VietBank báo lãi trước thuế 301 tỷ đồng sau 9 tháng, gấp 4 lần cùng kỳ năm ngoái

(VNF) - Lũy kế 9 tháng năm nay, VietBank ghi nhận 301 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, gấp 4,1 lần cùng kỳ năm ngoái.

VietBank báo lãi trước thuế 301 tỷ đồng sau 9 tháng, gấp 4 lần cùng kỳ năm ngoái

VietBank báo lãi trước thuế 301 tỷ đồng sau 9 tháng

Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín (VietBank) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2018 với kết quả kinh doanh khả quan. Cụ thể, lợi nhuận trước thuế quý III/2018 của VietBank đạt 100 tỷ đồng, gấp 9,3 lần quý III/2017.

Lũy kế 9 tháng năm nay, VietBank ghi nhận 301 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, gấp 4,1 lần cùng kỳ năm ngoái.

Hai mảng kinh doanh giúp VietBank báo lãi đậm là mảng tín dụng - đầu tư và mảng mua bán chứng khoán đầu tư. 9 tháng qua, thu nhập lãi thuần từ mảng tín dụng - đầu tư của ngân hàng này đạt 791 tỷ đồng, tăng 52% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong khi đó, mảng mua bán chứng khoán kinh doanh đem về 164 tỷ đồng lãi thuần, gấp 6,2 lần cùng kỳ.

Trái ngược, lãi thuần từ hoạt động khác chỉ ở mức 42,4 tỷ đồng, bằng gần một nửa cùng kỳ năm ngoái. Mảng dịch vụ và ngoại hối không có biến động đáng kể, lần lượt đem về 11 tỷ đồng và 19,8 tỷ đồng lãi thuần.

Sau khi trừ đi chi phí hoạt động, kết thúc 9 tháng năm nay, VietBank ghi nhận 381 tỷ đồng lợi nhuận thuần, gấp 4,3 lần cùng kỳ năm ngoái. Do tỷ lệ trích lập dự phòng trên lợi nhuận thuần tăng từ 16% lên 21% nên lợi nhuận trước thuế của VietBank tăng thấp hơn nhưng vẫn ở mức rất cao như đã đề cập phía trên: gấp 4,1 lần cùng kỳ, đạt 301 tỷ đồng.

Tính đến hết ngày 30/9/2018, tổng tài sản của VietBank đạt 46.574 tỷ đồng, tăng 12% so với hồi đầu năm. Trong đó, dư nợ tín dụng đạt 32.330 tỷ đồng, tăng 13%.

Tỷ lệ nợ xấu nội bảng của VietBank ở mức 1,68%. Nếu tính cả nợ xấu chưa xử lý tại VAMC thì ở mức 2,26%, vẫn nằm sâu trong ngưỡng an toàn.

Về nguồn vốn, vốn chủ sở hữu của VietBank đến hết ngày 30/9/2018 ở mức 3.556 tỷ đồng, tăng 6,8% so với đầu năm. Tiền gửi khách hàng ở mức 37.263 tỷ đồng, tăng 19%.

Tin mới lên