Ngân hàng

Vietcombank lãi bao nhiêu sau khi thoái một phần vốn tại MB và Eximbank?

(VNF) - Ước tính, Vietcombank đã thu về khoảng 500 tỷ đồng từ mỗi đợt thoái vốn, đồng nghĩa tổng số tiền thu về là khoảng 1.000 tỷ đồng. Tổng lãi ước tính khoảng 600 tỷ đồng.

Vietcombank lãi bao nhiêu sau khi thoái một phần vốn tại MB và Eximbank?

Vietcombank lãi đậm sau khi thoái một phần vốn khỏi MB và Eximbank

Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank, HoSE: VCB) vừa đồng loạt đưa ra báo cáo thay đổi tỷ lệ sở hữu tại Ngân hàng TMCP Quân đội (MB, HoSE: MBB) và Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam (Eximbank, HoSE: EIB).

Theo các báo cáo, Vietcombank đã bán 23,7 triệu cổ phiếu MBB, qua đó giảm tỷ lệ sở hữu tại MB từ 6,97% xuống 5,87%. Giao dịch được thực hiện từ ngày 16/11/2018 đến ngày 30/11/2018.

Vietcombank cũng đã bán 35 triệu cổ phiếu EIB, qua đó giảm tỷ lệ sở hữu tại Eximbank từ 8,24% xuống 5,39%. Giao dịch được thực hiện trong ngày 4/12/2018.

Phía Vietcombank cho biết, lý do thay đổi sở hữu là nhằm thực hiện tuân thủ quy định của Thông tư 36/2014/TT-NHNN ngày 20/11/2014 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định các giới hạn, tỷ lệ đảm bảo an toàn trong hoạt động của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

Theo thống kê, bình quân thị giá cổ phiếu MBB trong thời gian Vietcombank thực hiện giao dịch trên là khoảng 21.000 đồng/cổ phiếu. Trong khi đó, thị giá cổ phiếu EIB trong ngày Vietcombank thoái vốn chốt ở mức 14.150 đồng/cổ phiếu.

Như vậy ước tính, Vietcombank đã thu về khoảng 500 tỷ đồng từ mỗi đợt thoái vốn, đồng nghĩa tổng số tiền thu về là khoảng 1.000 tỷ đồng.

Theo báo cáo tài chính của Vietcombank, giá gốc của toàn bộ khoản đầu tư vào Eximbank (101,2 triệu cổ phiếu EIB) là 582 tỷ đồng. Tính ra, bình quân giá gốc mỗi cổ phiếu EIB mà Vietcombank sở hữu là 5.751 đồng.

Tính theo mức giá trên thì Vietcombank đã lãi khoảng gần 300 tỷ đồng từ đợt thoái vốn tại Eximbank vừa qua.

Với đợt thoái vốn tại MB, theo một báo cáo trước đây của Công ty Chứng khoán TP. HCM (HSC), nếu Vietcombank thoái thành công 53,4 triệu cổ phiếu MBB với mức giá khởi điểm 19.641 đồng/cổ phiếu thì ngân hàng này sẽ lãi ít nhất 608 tỷ đồng; giá đấu thành công sẽ khá sát so với giá khởi điểm.

Đồng nghĩa với mức giá khoảng 19.641 đồng/cổ phiếu, Vietcombank sẽ lãi khoảng 11.385 đồng/cổ phiếu, cũng nghĩa là giá gốc bình quân mỗi cổ phiếu MBB do Vietcombank sở hữu vào khoảng 8.256 đồng/cổ phiếu.

Tính theo mức giá này thì đợt thoái vốn khỏi MB đã đem về cho Vietcombank khoản lãi khoảng 300 tỷ đồng.

Như vậy, tổng lãi mà Vietcombank thu về là khoảng 600 tỷ đồng.

Tin mới lên