Tài chính

Vietnam Airlines lãi trước thuế 3.239 tỷ đồng năm 2018, tăng 2,7%

(VNF) - Sau khi trừ thuế thu nhập doanh nghiệp, lãi ròng của Vietnam Airlines còn 2.532 tỷ đồng, giảm 4,8% so với năm 2017.

Vietnam Airlines lãi trước thuế 3.239 tỷ đồng năm 2018, tăng 2,7%

Vietnam Airlines lãi trước thuế 3.239 tỷ đồng năm 2018, tăng 2,7%

Tổng công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines) vừa công bố báo cáo tài chính quý IV/2018 với doanh thu thuần cả năm đạt 96.821 tỷ đồng, tăng 17% so với năm 2017. Sau khi trừ giá vốn, lợi nhuận gộp của Vietnam Airlines còn 12.207 tỷ đồng, tăng 14%.

Hãng bay này còn thu về 577 tỷ đồng từ hoạt động bán cho thuê lại máy bay, giảm 25%.

Vietnam Airlines cũng ghi nhận 1.156 tỷ đồng doanh thu tài chính, tăng 28%; đồng thời ghi nhận chi phí tài chính lên đến 3.672 tỷ đồng (chủ yếu là chi phí lãi vay và lỗ chênh lệch tỷ giá), tăng tới 60%.

Trong năm, chi phí bán hàng "ngốn" 4.756 tỷ đồng của hãng hàng không quốc gia, giảm nhẹ 2,4%; chi phí quản lý doanh nghiệp ở mức 2.608 tỷ đồng, tăng 12,2%.

Kết thúc năm 2018, Vietnam Airlines đạt lợi nhuận trước thuế 3.239 tỷ đồng, tăng 2,7% so với năm trước. Tuy nhiên, sau khi trừ thuế thu nhập doanh nghiệp, lãi ròng của Vietnam Airlines còn 2.532 tỷ đồng, giảm 4,8% so với năm 2017.

Tính đến hết ngày 31/12/2018, tổng tài sản của Vietnam Airlines đạt 82.181 tỷ đồng, giảm 7,2% so với hồi đầu năm. Phần lớn tài sản tập trung ở tài sản cố định với 51.025 tỷ đồng, chiếm 62% tổng tài sản.

Về nguồn vốn, vốn chủ sở hữu của Vietnam Airlines đến hết ngày 31/12/2018 ở mức 18.606 tỷ đồng, tăng 6,7% so với đầu năm. Nợ phải trả ở mức 63.575 tỷ đồng, giảm 10,6%. Dù vậy, hệ số nợ phải trả trên vốn chủ sở hữu vẫn rất cao, lên đến 3,4 lần.

 

Tin mới lên