Tài chính

Vingroup dự kiến lãi ròng 8.500 tỷ năm 2018, trả cổ tức tỷ lệ 21%

(VNF) - Năm 2018 , Vingroup đặt mục tiêu doanh thu thuần đạt 120.000 tỷ đồng, tăng 34% so với năm 2017 và lãi ròng 8.500 tỷ đồng, tăng trưởng 50%. Trong quý II/2018, Vingroup sẽ chi trả cổ tức bằng cổ phiếu với tỷ lệ 21%.

Vingroup dự kiến lãi ròng 8.500 tỷ năm 2018, trả cổ tức tỷ lệ 21%

Vingroup sẽ tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 vào ngày 31/5 /2018

Tập đoàn Vingroup – Công ty Cổ phần (HoSE:VIC) vừa công bố tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018, dự kiến tổ chức ngày 31/5 tới.

Theo tài liệu đại hội, hội đồng quản trị (HĐQT) Vingroup sẽ trình ĐHĐCĐ phương án phân chia lợi nhuận sau thuế năm 2017 và quý I/2018.

Theo tờ trình, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế trên báo cáo tài chính riêng là 2.865 tỷ đồng tính đến 31/12/2017 và 5.653 tỷ đồng tính đến 31/3/2018.

HĐQT đề xuất trích 5 tỷ đồng vào Quỹ dự trữ theo quy định tại Điều lệ Vingroup, chia cổ tức bằng cổ phiếu theo tỷ lệ lần lượt là 1000:100 từ lợi nhuận sau thuế lũy kế 2017 và 1000:110 từ lợi nhuận sau thuế lũy kế quý I/2018. Thời gian chi trả cổ tức dự kiến trong quý II/2018.

Như vậy, trong đợt chi trả cổ tức sắp tới, mỗi cổ đông sở hữu 1.000 cổ phiếu VIC sẽ được nhận cổ tức bằng 210 cổ phiếu. Tập đoàn Vingroup sẽ phát hành mới khoảng 550 triệu cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông. Sau chi trả cổ tức, vốn điều lệ của VIC tăng lên 31.916 tỷ đồng.

Năm 2018, Vingroup đặt mục tiêu doanh thu thuần hợp nhất đạt 120.000 tỷ đồng, tăng 34% so với năm 2017 và lãi ròng 8.500 tỷ đồng, tăng trưởng 50%.

Để đạt được mục tiêu tăng trưởng trên, VIC đưa ra kế hoạch hành động bứt phá trên toàn bộ 8 mảng kinh doanh của tập đoàn bao gồm: bất động sản, du lịch và vui chơi giải trí, bán lẻ, y tế, giáo dục và nông nghiệp và công nghiệp nặng với thương hiệu ô tô Vinfast.

Vingroup sẽ tăng cường hiện diện trên các tỉnh, đặc biệt là phát triển chuỗi trung tâm thương mại và hệ thống bán lẻ Vinmart và Vinmart+.

Cũng trong năm nay, Vingroup dự kiến thay đổi ngành nghề kinh doanh liên quan đến tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài.

Cụ thể, HĐQT sẽ trình ĐHĐCĐ phê duyệt chủ trương rút các ngành, nghề kinh doanh có tỷ lệ sở hữu nước ngoài ở mức dưới 49% theo cam kết gia nhập WTO của Việt Nam (ngành nghề kinh doanh hạn chế); phê duyệt tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tối đa tại tập đoàn sau khi rút các ngành nghề kinh doanh hạn chế là 49%.

Tin mới lên