Ngân hàng

VPBank kỳ vọng lãi tăng gần 28%, trình ủy quyền cho HĐQT quyết việc bán vốn công ty con

(VNF) - Lợi nhuận trước thuế mục tiêu năm 2021 của VPBank là 16.654 tỷ đồng, tăng 27,9% so với năm ngoái.

VPBank kỳ vọng lãi tăng gần 28%, trình ủy quyền cho HĐQT quyết việc bán vốn công ty con

VPBank kỳ vọng lãi năm nay tăng gần 28%, trình ủy quyền cho HĐQT quyết việc bán vốn công ty con

Theo tài liệu đại hội đồng cổ đông thường niên vừa công bố, năm 2021, Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank, HoSE: VPB) đặt mục tiêu tổng tài sản tăng 17,4%, tiền gửi khách hàng và giấy tờ có giá tăng 10,5%. Dư nợ cấp tín dụng dự kiến tăng 16,6%, tỷ lệ nợ xấu riêng lẻ dưới 3%.

Đáng chú ý, lợi nhuận trước thuế mục tiêu năm 2021 của VPBank là 16.654 tỷ đồng, tăng 27,9% so với năm ngoái.

HĐQT VPBank yêu cầu ban điều hành ngân hàng tiếp tục mục tiêu tăng trưởng chất lượng, song song với việc tăng trưởng quy mô và hiệu quả; tối ưu hóa hạn mức tín dụng, đặc biệt tập trung đẩy mạnh các phân khúc chiến lược. Cùng với đó, nâng cao chất lượng tài sản và kiểm soát rủi ro; quản trị chặt chẽ các rủi ro tiềm ẩn, sẵn sàng các kịch bản nếu dịch bệnh có diễn biến phức tạp hơn trong năm 2021.

Đa dạng hóa nguồn vốn và tối ưu bảng cân đối tiếp tục là 2 trọng tâm sẽ được đẩy mạnh trong năm 2021 để giúp VPBank nâng cao tính cạnh tranh trong hoạt động kinh doanh.

Đặc biệt, đẩy mạnh các chương trình số hóa, song song với việc siết chặt các biện pháp đảm bảo an toàn trong giao dịch trên các nền tảng số, nâng cao độ ổn định của các hệ thống công nghệ nền tảng, xây dựng thương hiệu VPBank như một ngân hàng thân thiện nhất với khách hàng nhờ áp dụng công nghệ.

Ngoài ra, kiện toàn các biện pháp tối ưu hóa quy trình vận hành, tự động hóa các bước công việc, để rút ngắn thời gian xử lý giao dịch và giảm thiểu lỗi vận hành, qua đó tăng năng suất lao động và giảm chi phí xử lý giao dịch.

Tại đại hội, HĐQT VPBank sẽ trình cổ đông thông qua kế hoạch không chia cổ tức, đồng nghĩa giữa lại khoản lợi nhuận 8.851 tỷ đồng còn lai sau trích quỹ bắt buộc nhằm giữ lại nguồn vốn phục vụ hoạt động kinh doanh của Ngân hàng.

Song song, trình cổ đông thông qua chủ trương bán 15 triệu cổ phiếu quỹ cho cán bộ công nhân viên (cổ phiếu ESOP) với giá ưu đãi 10.000 đồng/cổ phiếu.

Một nội dung đáng chú ý nữa là HĐQT VPBank sẽ trình cổ đông phê duyệt chủ trương một số nội dung và các vấn đề phân công, giao nhiệm vụ cho HĐQT, trong đó có nội dung liên quan đến bán vốn tại công ty con.

Cụ thể, thông qua phương án bán vốn đầu tư (phần vốn góp, cổ phần) của VPBank tại các công ty con như sau: (i) tỷ lê bán: toàn bộ hoặc một phần tùy thuộc vào thỏa thuận với nhà đầu tư với mức tối đa trong phạm vi pháp luật cho phép; (ii) giá mua bán phần vốn góp: không thấp hơn giá trị của phần vốn điều lệ tương ứng; (iii) đối tác mua bán: nhà đầu tư trong nước, nước ngoài đáp ứng các điều kiện theo quy định pháp luật; (iv) trường hợp chuyển nhượng một phần vốn điều lệ, đồng ý hình thức pháp lý của công ty con đó sau chuyển nhượng vốn là công ty cổ phần hoặc công ty TNHH hai thành viên trở lên, tùy thuộc vào thỏa thuận với nhà đầu tư và trên cơ sở phù hợp với các quy định pháp luật.

Giao và ủy quyền cho HĐQT tìm kiếm nhà đầu tư, thỏa thuận với nhà đầu tư và quyết định các vấn đề liên quan đến giao dịch chuyển nhượng vốn của VPBank tại các công ty con.

Tin mới lên