Tin tức

EVNNPC hướng dẫn các đơn vị thành viên triển khai thực hiện giá bán điện mới

(VNF) - Biểu giá bán lẻ điện mới quy định theo quy định tại QĐ 4495/QĐ-BCT chỉ thay đổi về đơn giá so với quyết định cũ. Giá bán điện bình quân có hiệu lực từ 01/12/2017 là 1.720,65 đồng/kWh (chưa bao gồm VAT), tăng 6,08% so với giá bán điện bình quân quy định tại QĐ 2256/QĐ-BCT.

EVNNPC hướng dẫn các đơn vị thành viên triển khai thực hiện giá bán điện mới

EVNNPC hướng dẫn các đơn vị thành viên triển khai thực hiện giá bán điện mới từ ngày 1/12/2017.

Để tổ chức thực hiện giá bán lẻ điện mới theo đúng quy định của Bộ Công Thương tại Quyết định số 4495/QĐ-BCT ngày 30/11/2017 (QĐ 4495/QĐ-BCT) quy định về giá bán điện và công điện số 5657/EVN-KD của Tập đoàn Điện lực Việt Nam về chỉ đạo chốt chỉ số công tơ, ngày 1/12/2017, Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) hướng dẫn, yêu cầu các đơn vị tổ chức thực hiện các công việc cụ thể.

Theo đó, Tổng công ty đã chỉ ra một số điểm lưu ý khi thực hiện biểu giá bán điện mới. Cụ thể, đối với biểu giá bán lẻ điện mới thì các thành phần, cấp điện áp và đối tượng giá quy định tại QĐ 4495/QĐ-BCT không thay đổi so với quyết định 2256/QĐ-BCT ngày 12/3/2015 của Bộ Công Thương (QĐ 2256/QĐ-BCT).

Biểu giá bán lẻ điện mới quy định theo quy định tại QĐ 4495/QĐ-BCT chỉ thay đổi về đơn giá so với QĐ 2256/QĐ-BCT. Giá bán điện bình quân tại QĐ 4495/QĐ-BCT là 1.720,65 đồng/kWh (chưa bao gồm VAT) và có hiệu lực kể từ ngày 01/12/2017, tăng 6,08% so với giá bán điện bình quân quy định tại QĐ 2256/QĐ-BCT.

Đối với việc thực hiện giá bán điện, các đơn vị vẫn tiếp tục thực hiện theo quy định tại Thông tư số 16/2014/TT-BCT ngày 29/05/2014 của Bộ Công Thương và các văn bản hướng dẫn thực hiện giá bán điện của Tổng công ty, Tập đoàn Điện lực Việt Nam và Cục Điều tiết Điện lực.

Tổng công ty sẽ cung cấp file excel mẫu và bảng tra cứu hướng dẫn nguyên tắc tính toán tiền điện đối với các khách hàng sinh hoạt. Các CTĐL/ĐL nghiên cứu kỹ và thực hiện ngay việc đào tạo, hướng dẫn cho các cán bộ công nhân viên (CBCNV) có liên quan nắm vững phương pháp tính toán và thể hiện thay đổi giá trên hóa đơn tiền điện, biên nhận thanh toán để giải thích thỏa đáng cho khách hàng.

Để triển khai thực hiện giá bán lẻ điện mới từ ngày 1/12/2017, 27 Công ty Điện lực thành viên EVNNPC đã tập trung bố trí lực lượng CBCNV thực hiện chốt chỉ số của toàn bộ công tơ đang vận hành trên lưới trong ngày 01/12/2017 (trừ các công tơ bán lẻ điện cho khách hàng sinh hoạt).

EVNNPC cũng chỉ đạo các đơn vị phải thực hiện ngay việc in ấn, niêm yết công khai Biểu giá bán lẻ điện mới tại các địa điểm giao dịch khách hàng của CTĐL/ĐL và trên Website của các đơn vị. Các đơn vị cũng cần chủ động tổ chức tuyên truyền rộng rãi trên các phương tiện truyền thông của địa phương về việc điều chỉnh giá bán lẻ điện.

Đối với khách hàng, EVN yêu cầu các đơn vị phải tổ chức phúc tra chặt chẽ việc chốt chỉ số công tơ, đặc biệt là các khách hàng có sản lượng tiêu thụ lớn, doanh nghiệp tư nhân, các tổ chức mua buôn và khu vực mới tiếp nhận. Tổng công ty nghiêm cấm việc cố tình hoặc thông đồng khi chốt chỉ số công tơ để trục lợi, đơn vị phải lưu ý hướng dẫn và kiểm tra, phúc tra việc chốt chỉ số của các tổ chức dịch vụ bán lẻ điện năng,…

Cũng theo EVNNPC, các Công ty Điện lực trong tháng đổi giá phải tổ chức rà soát thật kỹ hóa đơn trước khi phát hành, đảm bảo không xảy ra sai sót, gây ra các phản ứng không cần thiết của khách hàng và cộng đồng. Lựa chọn theo xác suất để in ra giấy bảng kê chi tiết tiền điện theo các phiên ghi để rà soát nhằm đảm bảo tính tính xác của hóa đơn và biên nhận thanh toán.

EVNNPC cũng yêu cầu các đơn vị thành viên khi tiếp nhận các ý kiến của khách hàng liên quan đến tiền điện, lãnh đạo đơn vị phải khẩn trương tổ chức xác minh và giải thích, giải quyết đầy đủ cho khách hàng trong vòng 24h kể từ khi tiếp nhận thông tin.

Các hóa đơn, giấy biên nhận thanh toán nếu sai, hỏng phải được rà soát sửa chữa kịp thời, đặc biệt lưu ý việc rà soát kỹ các hóa đơn của khách hàng có sự thay đổi trong tháng đổi giá,...

Công ty Công nghệ thông tin Điện lực miền Bắc khẩn trương phối hợp với Công ty Viễn thông và Công nghệ thông tin (EVNICT) tổ chức kiểm tra phiên bản cập nhật đổi giá điện của chương trình CMIS, đặc biệt là phần tính và in giấy biên nhận thanh toán và cập nhật kịp thời phiên bản đổi giá điện cho các Công ty Điện lực ngay khi có thông báo chính thức của EVNICT, tránh để xảy ra sai sót khi cập nhật phiên bản tính toán giá bán điện mới.

Bên cạnh đó, Trung tâm Chăm sóc khách hàng Điện lực miền Bắc tổ chức tập huấn, phổ biến Quy định biểu giá bán lẻ điện mới và các tài liệu hướng dẫn, văn bản chỉ đạo của Tổng công ty, EVN cho tất cả các giao dịch viên để trả lời khách hàng; cập nhật biểu giá bán lẻ điện mới trên trang Web chăm sóc khách hàng; phối hợp với NPCIT và EVNICT thực hiện việc kết nối Website CSKH của Tổng công ty để khách hàng có thể chủ động tra cứu và tính toán tiền điện.

Tin mới lên