Hồ sơ VNF

Báo cáo đánh giá công tác điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính - NSNN 6 tháng đầu năm 2018

Báo cáo đánh giá công tác điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính - NSNN 6 tháng đầu năm 2018

(VNF) - Nhiệm vụ tài chính - ngân sách nhà nước (NSNN) 6 tháng đầu năm 2018 được triển khai trong bối cảnh tình hình kinh tế - xã hội tiếp tục tiến triển tích cực, kinh tế vĩ mô ổn định, tăng trưởng GDP đạt 7,08%, cao hơn mục tiêu kế hoạch (6,7%) và là mức tăng cao nhất so với cùng kỳ 8 năm gần đây; chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 10,5%; kim ngạch hàng hóa xuất khẩu tăng 16%, xuất siêu 2,71 tỷ USD; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng 10,7%,...
« 1 2 3 »