Analytic

Tài chính

Sẽ hoàn thành cổ phần hóa 14 tổng công ty nông nghiệp trong năm nay

An Lan - 14:56, 16/11/2015

(VNF) - Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn là một trong các đơn vị được đánh giá triển khai thực hiện cổ phần hóa quyết liệt, đạt kết quả cao so với kế hoạch được phê duyệt.

Sẽ hoàn thành cổ phần hóa 14 tổng công ty nông nghiệp trong năm nay

Theo yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn phải thực hiện cổ phần hóa 12 doanh nghiệp đến hết năm 2015. Tuy nhiên, đến cuối năm 2014, Bộ mới chỉ hoàn thành cổ phần hóa 7 Tổng công ty (Tổng công ty Cơ điện - xây dựng nông nghiệp và thủy lợi, Tổng công ty Mía đường I, Tổng công ty Mía đường II, Tổng công ty Chăn nuôi Việt Nam, Tổng công ty Dâu tằm tơ Việt Nam, Tổng công ty Xây dựng nông nghiệp và phát triển nông thôn, Tổng công ty Thủy sản Việt Nam) và 2 công ty (Công ty TNHH Thuốc thú y Trung ương 2, Xí nghiệp Thuốc Thú y Trung ương).

Tính đến hết tháng 10/2015, Bộ đã hoàn thành cổ phần hóa thêm 2 Tổng công ty là Tổng công ty Rau quả, nông sản và Tổng công ty Chè Việt Nam. Bộ đã thực hiện xong việc bán cổ phần tại 2 tổng công ty này và sẽ triển khai đại hội cổ đông lần đầu trong tháng 11/2015.

Theo kế hoạch, từ nay đến cuối năm, Bộ sẽ thực hiện phê duyệt xong phương án cổ phần hóa với Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam và Tổng công ty Vật tư nông nghiệp. Hiện Bộ đã công bố giá trị doanh nghiệp của hai Tổng công ty này. Trong tháng 11/2015 sẽ tiến hành thẩm định phương án cổ phần hóa, tháng 12/2015 sẽ trình Thủ tướng phê duyệt.

Riêng đối với Tổng công ty Lương thực miền Nam, theo kế hoạch, Tổng công ty này sẽ được phê duyệt giá trị doanh nghiệp quý IV/2015 và phê duyệt Phương án cổ phần hóa vào quý I/2016.

Như vậy, đến hết năm 2015, Bộ sẽ hoàn thành cơ bản công tác cổ phần hóa với 14 doanh nghiệp nhà nước. Theo kế hoạch đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, Bộ đã tiến hành cổ phần hóa sớm hơn so với kế hoạch 2 Tổng công ty là Tổng công ty Lâm nghiệp và Tổng công ty Lương thực miền Nam.

Ngoài ra, Tổng công ty Thủy sản Việt Nam đang hoàn thiện hồ sơ quyết toán vốn nhà nước lần 2 để bàn giao sang công ty cổ phần trong quý IV/2015, và sẽ bàn giao cho Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) theo Quyết định số 1880/QĐ-TTg ngày 17/4/2014 của Thủ tướng Chính phủ.

Bộ Nông nghiệp cho biết, vào đầu năm 2016, Bộ cũng sẽ tiến hành cổ phần hóa đối với Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam theo Thông báo số 305/TB-VPCP ngày 8/9/2015 của Văn phòng Chính phủ.

Đối với doanh nghiệp chưa phê duyệt chủ trương cổ phần hóa, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Phương án sắp xếp tổng thể đối với Tổng công ty Lương thực miền Bắc, trong đó cổ phần hóa đồng thời công ty mẹ và 2 công ty con trong năm 2017 theo đúng tiêu chí, danh mục phân loại doanh nghiệp nhà nước ban hành tại Quyết định số 37/2014/QĐ-TTg ngày 18/06/2014.

Dự kiến, vào đầu năm 2017, Bộ cũng sẽ tiến hành cổ phần hóa đối với Tổng công ty Cà phê Việt Nam sau khi đã trình Thủ tướng phê duyệt Phương án sắp xếp tổng thể.

Về các doanh nghiệp thuộc Viện, thực hiện văn bản số 8570/VPCP-ĐMDN ngày 14/10/2013 của Văn phòng Chính phủ, Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn phải thực hiện sắp xếp, đổi mới 13 doanh nghiệp.

Tính đến hết tháng 10/2015, Bộ đã hoàn thành cổ phần hóa Công ty Đầu tư và phát triển ngô Việt Nam (thuộc Viện nghiên cứu Ngô), đã triển khai xong việc bán cổ phần lần đầu của Công ty Xây dựng và chuyển giao công nghệ Thủy lợi (thuộc Viện khoa học Thủy lợi Việt Nam), đã bố trí giá trị doanh nghiệp, thực hiện phương án cổ phần hóa Công ty TNHH nhà nước một thành viên Tư vấn và đầu tư phát triển rau hoa quả (thuộc Viện nghiên cứu rau quả).

Đồng thời, Bộ đã hoàn thiện việc giải thể 3 công ty (Công ty TNHH nhà nước một thành viên Tư vấn và đầu tư phát triển bảo vệ thực vật, Công ty TNHH nhà nước một thành viên Tư vấn và đầu tư phát triển chăn nuôi, Công ty TNHH Tư vấn và triển khai kỹ thuật Thủy lợi).

Bộ Nông nghiệp cũng đang chuẩn bị họp Hội đồng thành viên Công ty Tư vấn và chuyển giao công nghệ Trường Đại học Thủy lợi để chuyển thành công ty TNHH hai thành viên trở lên.

Với 6 công ty: Công ty TNHH một thành viên Sinh học nông nghiệp Văn Giang, Công ty TNHH một thành viên Tư vấn – đầu tư và phát triển chè và cây nông nghiệp, Công ty TNHH Tư vấn đầu tư phát triển nông nghiệp Ea KMát, Công ty TNHH Nhà nước một thành viên Tư vấn và đầu tư phát triển nghề vườn, Trung tâm công nghệ sinh học thực vật, Bộ Nông nghiệp sẽ tiến hành phương án giải thể trước ngày 31/12/2015.

Về thoái vốn đầu tư ngoài ngành, tính đến hết tháng 10/2015, các đơn vị trực thuộc Bộ mới chỉ đạt 1.703 tỷ đồng, đạt 34% so với kế hoạch đề ra, số vốn tiếp tục thoái là 3.316 tỷ đồng.

Về công tác sắp xếp, đổi mới công ty nông, lâm nghiệp, đến cuối tháng 10/2015, đã có 34/41 địa phương, Tập đoàn, Tổng công ty thẩm định, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Phương án sắp xếp tổng thể công ty nông, lâm nghiệp.

Tin nổi bật