Tài chính

6 tháng, May Sông Hồng đạt 122 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế

Công ty cổ phần May Sông Hồng (MSH) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý II/2020.

6 tháng, May Sông Hồng đạt 122 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế

Theo đó, trong kỳ, công ty đạt doanh thu thuần 962 tỷ đồng, giảm 17,4% so với cùng kỳ năm trước. Giá vốn giảm 13% nên lãi gộp giảm 34,4% xuống 156 tỷ đồng. Biên lãi gộp giảm từ 20,4% xuống 16,2%.

Hoạt động tài chính không có nhiều biến đổi. Chi phí bán hàng giảm 38% xuống 23 tỷ đồng, chi phí quản lý tăng 42% lên 69 tỷ đồng. Do vậy, lãi sau thuế May Sông Hồng đạt 58 tỷ đồng, giảm 56% so với quý II/2019.

Lũy kế 6 tháng, doanh nghiệp đạt 122 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, giảm 44% so với cùng kỳ. Sau nửa năm, công ty thực hiện gần 60% kế hoạch lợi nhuận trước thuế .

Doanh nghiệp cho biết kết quả kinh doanh giảm so cùng kỳ do ảnh hưởng của dịch Covid-19, các hợp đồng và đơn hàng FOB (chuẩn bị từ nguyên liệu đến thành phẩm) của khách hàng thông báo tạm dừng xuất hoặc hủy.

Vấn đề được quan tâm hiện nay là khoản công nợ của công ty với New York & Co vào khoảng 219 tỷ đồng.

Vào ngày 13/7, RTW Retailwinds Inc., công ty mẹ của New York & Co, đã nộp hồ sơ xin bảo hộ phá sản lên cơ quan chức năng của Mỹ do mất khả năng thanh toán. May Sông Hồng có số dư khoản phải thu từ các giao dịch bán hàng cho New York & Company là 219 tỷ đồng, trong đó phải thu trong hạn là 55,2 tỷ đồng và phải thu quá hạn dưới 3 tháng là 164 tỷ đồng.

Ban lãnh đạo cho biết chưa thể ước tính một cách đáng tin cậy về giá trị và khả năng thu hồi các khoản công nợ này do còn phụ thuộc vào kết quả của quá trình tái cơ cấu và hoạt động kinh doanh của RTW Retailwinds Inc (180 ngày tái cơ cấu). Đơn vị đang làm việc với Easy Fashion (đối tác của New York & Co) cùng các luật sư để thực hiện thu hồi công nợ.

Mặt khác, thời gian quá hạn các khoản công nợ phải thu chưa cần trích lập theo hướng dẫn của Thông tư 48/TT-BTC nên công ty chưa trích lập dự phòng phải thu khó đòi đối với khoản phải thu tại ngày 30/6 và sẽ thực hiện trong tương lai.

Tính đến 30/6, May Sông Hồng có 747 tỷ đồng phải thu ngắn hạn, tăng 79% so với đầu năm; trong đó 708 tỷ phải thu khách hàng, tăng 83%. Khoản phải thu tăng mạnh chủ yếu đến từ New York & Co và Walmart.

Tin mới lên