Tài chính

8 tháng, Cục Thuế TP. HCM xử lý hơn 14.500 tỷ đồng qua thanh tra, kiểm tra

(VNF) - Cục Thuế TP. HCM vừa cho biết tính đến hết tháng 8/2018, cơ quan này đã thực hiện thanh, kiểm tra tại 13.216 doanh nghiệp với tổng số tiền thuế được xử lý trên 14.500 tỷ đồng; số thuế truy thu, phạt là 3.396 tỷ đồng; giảm khấu trừ thuế giá trị gia tăng 395 tỷ đồng; giảm lỗ là 9.789 tỷ đồng.

8 tháng, Cục Thuế TP. HCM xử lý hơn 14.500 tỷ đồng qua thanh tra, kiểm tra

8 tháng, Cục Thuế TP. HCM xử lý hơn 14.500 tỷ đồng qua thanh tra, kiểm tra

Đối với công tác kiểm tra, trong 8 tháng, Cục Thuế TP. HCM đã kiểm tra tại cơ quan thuế 90.269 hồ sơ kê khai thuế, điều chỉnh số thuế kê khai bổ sung 43,6 tỷ đồng, tăng 54% so cùng kỳ;

Kiểm tra tại doanh nghiệp 12.294 lượt, số thuế truy thu và phạt 1.740 tỷ đồng, tăng 42% so với cùng kỳ; giảm khấu trừ thuế giá trị gia tăng là 221 tỷ đồng; giảm lỗ 5.403 tỷ đồng.

Đối với công tác thanh tra, Cục Thuế TP. HCM đã thực hiện thanh tra 922 hồ sơ; số thuế truy thu và phạt là 1.656 tỷ đồng, đạt 81,9% kế hoạch năm 2018, tăng 20% so với cùng kỳ; giảm khấu trừ 174 tỷ đồng; giảm lỗ 4.386 tỷ đồng.

Trước đó, theo báo cáo từ Tổng cục Thuế, trong 8 tháng, toàn ngành thuế đã thực hiện 50.178 cuộc thanh tra, kiểm tra, đạt 56,25% kế hoạch năm 2018.

Qua thanh kiểm tra, cơ quan chức năng đã giảm lỗ trên 13.685 tỷ đồng, bằng 125,16% so với cùng kỳ năm 2017. Số tiền giảm khấu trừ là gần 815 tỷ đồng. Tổng số thuế tăng thu là gần 8.999 tỷ đồng sau thanh tra, kiểm tra.

Về thu ngân sách do cơ quan thuế quản lý, theo báo cáo, lũy kế thu 8 tháng năm nay là gần 725.000 tỷ đồng, bằng 67,7% so với dự toán, tăng 15,7% so với cùng kỳ.

Theo đánh giá của cơ quan thuế, số thu trên đạt khá so với nhiều năm gần đây cả về tiến độ và tốc độ tăng thu. Đơn cử, 8 tháng năm 2017 đạt 61,5% số thực hiện cả năm, tăng 15% so cùng kỳ; năm 2016 đạt 61,2%, tăng 6,4%; năm 2015 đạt 63,4%, tăng 10,1%.

Đáng lưu ý, về công tác quản lý nợ thuế, tổng số tiền thuế nợ hiện lên tới 82.841 tỷ đồng, tăng 9.696 tỷ đồng so với thời điểm 31/12/2017; tăng 1.340 tỷ đồng so với thời điểm 31/7/2018.

Trong đó, nhóm nợ không có khả năng thu hồi (của người nộp thuế đã chết, mất tích, mất năng lực hành vi dân sự, liên quan đến trách nhiệm hình sự, đã tự giải thể, phá sản, ngừng, nghỉ và bỏ địa chỉ kinh doanh) là 34.818 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 42% tổng số tiền thuế nợ, tăng 3.349 tỷ đồng (10,6%) so với thời điểm 31/12/2017.

Lũy kế tính đến thời điểm 31/8/2018, cơ quan thuế đã thực hiện các biện pháp đôn đốc thu nợ ước thu đạt 23.124 tỷ đồng tiền thuế nợ, bằng 55% nợ đến 90 ngày và trên 90 ngày tại thời điểm 31/12/2017, trong đó: thu bằng biện pháp quản lý nợ là 15.799 tỷ đồng, bằng biện pháp cưỡng chế nợ thuế là 7.325 tỷ đồng.

Tin mới lên