Ngân hàng

ACB được chấp thuận tăng vốn điều lệ lên gần 12.900 tỷ đồng

(VNF) - Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) mới đây cho biết đã được NHNN chấp thuận việc tăng vốn điều lệ từ hơn 11.200 tỷ đồng lên gần 12.900 tỷ đồng bằng hình thức phát hành cổ phiếu, để trả cổ tức từ nguồn lợi nhuận chưa phân phối đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Nghị quyết số 1350/TCQĐ-HĐQT.18 ngày 19/4/2018.

ACB được chấp thuận tăng vốn điều lệ lên gần 12.900 tỷ đồng

ACB vừa được NHNN chấp thuận tăng vốn điều lệ lên gần 12.900 tỷ đồng

ACB có trách nhiệm thực hiện việc tăng vốn điều lệ theo quy định pháp luật và đảm bảo tuân thủ giới hạn sở hữu cổ phần của cổ đông và những người liên quan.

Ngoài ra, NHNN cũng yêu cầu ACB thực hiện các biện pháp xử lý phù hợp để đảm bảo duy trì tổng mức sở hữu cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài tại ACB trong giới hạn quy định của Chính phủ.

Cùng với đó, ACB cũng có trách nhiệm kiểm soát tăng trưởng tín dụng năm 2018 nhằm đảm bảo phù hợp với chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng theo chỉ đạo của NHNN, trong đó lưu ý, dư nợ tín dụng năm 2018 không bao gồm dư nợ cho vay bằng nguồn vốn ủy thác của của tổ chức khác không phải tổ chức tín dụng theo hướng dẫn của NHNN.

Quyết định trên có hiệu lực trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày ký. Trường hợp việc tăng vốn điều lệ chưa hoàn tất trong thời hạn cho phép hoặc nếu Đại hội đồng cổ đông ACB thông qua việc thay đổi phương án tăng vốn điều lệ đã được NHNN thông chấp nhận thì quyết định này hết hiệu lực pháp lý.

Nửa đầu năm 2018, ACB đạt lợi nhuận thuần 3.596 tỷ đồng, tăng 61% so với cùng kỳ năm ngoái. Tuy nhiên, do giảm tỷ lệ trích lập dự phòng trên lợi nhuận thuần xuống vỏn vẹn 12,3% (từ mức 43,3%) nên lợi nhuận trước thuế của ACB tăng tới 2,5 lần, đạt 3.151 tỷ đồng.

Tính đến hết ngày 30/6/2018, tổng tài sản của ACB đạt 309.968 tỷ đồng, tăng 9% so với hồi đầu năm. Dư nợ tín dụng đạt 221.861 tỷ đồng, tăng 12%. Tỷ lệ nợ xấu ở mức rất thấp, chỉ 0,79%.

Về nguồn vốn, vốn chủ sở hữu của ACB đến hết ngày 30/6/2018 ở mức 18.318 tỷ đồng, tăng 14% so với đầu năm. Tiền gửi khách hàng ở mức 267.801 tỷ đồng, tăng 11%; trong đó, tiền gửi không kỳ hạn chiếm 15,4%.

Tin mới lên