Ngân hàng

Giảm mạnh tỷ lệ trích lập dự phòng, ACB báo lãi 3.151 tỷ nửa đầu năm, tăng gấp 2,5 lần

(VNF) – Nửa đầu năm 2018, ACB đạt lợi nhuận thuần 3.596 tỷ đồng, tăng 61% so với cùng kỳ năm ngoái. Tuy nhiên, do giảm tỷ lệ trích lập dự phòng trên lợi nhuận thuần xuống vỏn vẹn 12,3% (từ mức 43,3%) nên lợi nhuận trước thuế của ACB tăng tới 2,5 lần, đạt 3.151 tỷ đồng.

Giảm mạnh tỷ lệ trích lập dự phòng, ACB báo lãi 3.151 tỷ nửa đầu năm, tăng gấp 2,5 lần

ACB báo lãi 3.151 tỷ nửa đầu năm, tăng gấp 2,5 lần.

Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý II/2018 với lợi nhuận trước thuế lên đến 1.660 tỷ đồng, gấp 2,5 lần quý II/2017.

Lũy kế 6 tháng, ACB đạt lợi nhuận trước thuế 3.151 tỷ đồng, gấp 2,5 lần cùng kỳ năm ngoái.

Đi vào chi tiết, trong 6 tháng đầu năm 2018, mảng kinh doanh cốt lõi tín dụng – đầu tư đem về cho ACB 4.861 tỷ đồng thu nhập lãi thuần, tăng 24%. Trong khi đó, mảng dịch vụ đem về 746 tỷ đồng lãi thuần, tăng 38%. Mảng ngoại hối đem về 147 tỷ đồng, tăng 18%.

Trái ngược, mảng mua bán chứng khoán kinh doanh của ACB chịu lỗ thuần 28,7 tỷ đồng trong nửa đầu năm nay, khác xa mức lãi thuần 52,8 tỷ đồng cùng kỳ năm ngoái. Mảng mua bán chứng khoán đầu tư ghi nhận 62,9 tỷ đồng lãi thuần, bằng chưa đầy 1/5 con số nửa đầu năm 2017.

Hoạt động khác, chủ yếu là hoàn nhập dự phòng, tiếp tục đem về cho ACB lãi thuần khá lớn với 706 tỷ đồng trong nửa đầu năm, tăng 73%.

Kết thúc 6 tháng đầu năm 2018, ACB đạt lợi nhuận thuần 3.596 tỷ đồng, tăng 61% so với cùng kỳ năm ngoái. Tuy nhiên, do giảm tỷ lệ trích lập dự phòng trên lợi nhuận thuần xuống vỏn vẹn 12,3% (từ mức 43,3%) nên lợi nhuận trước thuế của ACB tăng tới 2,5 lần, đạt 3.151 tỷ đồng.

Tính đến hết ngày 30/6/2018, tổng tài sản của ACB đạt 309.968 tỷ đồng, tăng 9% so với hồi đầu năm. Dư nợ tín dụng đạt 221.861 tỷ đồng, tăng 12%. Tỷ lệ nợ xấu ở mức rất thấp, chỉ 0,79%.

Về nguồn vốn, vốn chủ sở hữu của ACB đến hết ngày 30/6/2018 ở mức 18.318 tỷ đồng, tăng 14% so với đầu năm. Tiền gửi khách hàng ở mức 267.801 tỷ đồng, tăng 11%; trong đó, tiền gửi không kỳ hạn chiếm 15,4%.

Tin mới lên