Công nghệ

Bộ Kế hoạch và Đầu tư nói gì về Đề án 'Văn phòng khởi nghiệp Việt Nam'?

(VNF) - Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã có phản hồi chính thức về đề xuất của CEKS về việc triển khai Đề án "Văn phòng khởi nghiệp Việt Nam" với mục đích tạo ra nhiều văn phòng, không gian sử dụng cho doanh nghiệp khởi nghiệp thuê với chi phí thấp dựa trên mặt bằng đang không sử dụng hết công năng của các cơ quan Nhà nước, học viện, viên nghiên cứu, trường đại học…

Bộ Kế hoạch và Đầu tư nói gì về Đề án 'Văn phòng khởi nghiệp Việt Nam'?

Ảnh minh họa.

Theo cơ quan này, về mặt chủ trương, Bộ Kế hoạch và Đầu tư hoan nghênh sáng kiến của Công ty cổ phần CEKS – Tư vấn Đầu tư và Xây dựng thương mại (CEKS) và xem xét đây là một ý tưởng hay, có thể hỗ trợ thiết thực cho doanh nghiệp khởi nghiệp, đồng thời tránh lãng phí nguồn lực và tài nguyên quốc gia. 

Nếu thực hiện được đúng như mục đích và sứ mệnh mà Công ty đã nêu thì có thể nghiên cứu, nhân rộng triển khai mô hình này ở các địa phương khác.

Cũng theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, ý tưởng này cũng phù hợp với chủ trương, tinh thần hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của Chính phủ thông qua Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa; Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 của Chính phủ về hỗ trợ doanh nghiệp đến 2020; Quyết định số 844/QĐ-TTg ngày 18/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án hỗ trợ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025 và nhiều văn bản khác…

Bộ cũng nhấn mạnh thêm, vấn đề hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo là một trong những nội dung trọng tâm tại Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa (Luật số 04/2017/QH14 ngày 12/6/2017). Cụ thể, Khoản 2 Điều 12 Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa quy định: "Bộ, cơ quan ngang Bộ, UBND cấp tỉnh thành lập hoặc tham mưu thành lập theo hình thức đối tác công tư cơ sở ươm tạo, cơ sở kỹ thuật, khu làm việc chung. Doanh nghiệp và tổ chức đầu tư, kinh doanh khác được thành lập cơ sở ươm tạo, cơ sở kỹ thuật, khu làm việc chung".

Để có cơ sở thông tin và pháp lý đầy đủ, chính xác, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề nghị Công ty chủ động phối hợp và làm việc trực tiếp với các đơn vị nói trên và cơ quan Bộ, ngành chủ quản của các đơn vị này đánh giá cụ thể hiện trạng và mục đích sử dụng của diện tích không gian được cho là chưa sử dụng hết công năng, từ đó đề xuất phương án phối hợp xây dựng và triển khai thực hiện Đề án Văn phòng khởi nghiệp Việt Nam theo hình thức đối tác công tư, gửi xin ý kiến UBND TP. Hà Nội và các cơ quan quản lý liên quan trước khi trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Theo nhận định của CEKS, nhiều mặt bằng của các cơ quan Nhà nước, học viện, các viện nghiên cứu, trường đại học, các tòa nhà đầu tư bằng vốn ngân sách Nhà nước...; nhiều cơ quan, trụ sở cũ của các Bộ, ban, ngành đang bỏ hoang đều sử dụng chưa hiệu quả hoặc sai mục đích.

Cụ thể, thống kê sơ bộ của CEKS cho thấy hiện có khoảng 24.055 m2 diện tích không gian được coi là bỏ hoang, sử dụng chưa hiệu quả hoặc sai mục đích của 12 cơ quan, tổ chức thuộc 3 quận nội thành của Hà Nội.

CEKS cho rằng những mặt bằng này có thể sử dụng làm mặt bằng cho doanh nghiệp, start-up với chi phí rẻ.

Tin mới lên