Thị trường

Bộ Tài chính yêu cầu Tổng công ty Xây dựng số 1 giải quyết khoản nợ 225 tỷ

Bộ Tài chính vừa có văn bản đề nghị Bộ Xây dựng đôn đốc Tổng công ty Xây dựng số 1-CTCP (CC1) khẩn trương nộp về Quỹ Hỗ trợ sắp xếp và phát triển doanh nghiệp (Quỹ HT) và nộp vào ngân sách Nhà nước hơn 225 tỷ mà doanh nghiệp này đang còn nợ đọng.

Bộ Tài chính yêu cầu Tổng công ty Xây dựng số 1 giải quyết khoản nợ 225 tỷ

Tổng Công ty Xây dựng số 1 vẫn nợ Nhà nước hàng trăm tỷ đồng.

Trước đó, ngày 10/9/2020, Bộ Xây dựng có công văn về việc nộp tiền về Quỹ HT. Ngay sau đó, CC1 có công văn giải trình và xin gia hạn thời hạn nộp ngân sách Nhà nước theo quyết toán vốn nhà nước tại thời điểm chính thức chuyển sang công ty cổ phần và không tính lãi chậm nộp.

Tuy nhiên, sau khi xem xét, Bộ Tài chính cho biết, hiện CC1 đang nợ hơn 198,5 tỷ đồng nộp quỹ HT và gần 26,6 tỷ đồng nộp ngân sách. Việc CC1 đề nghị gia hạn thời hạn nộp tiền về Quỹ HT và ngân sách số tiền nói trên là vượt thẩm quyền của Bộ Tài chính. Vì vậy, đề nghị Bộ Xây dựng đôn đốc CC1 khẩn trương nộp về Quỹ HT và Ngân sách Nhà nước số tiền hơn 225,5 tỷ đồng.

Báo cáo tài chính của CC1 cho biết , trong quý III/2020, doanh thu đạt 1.867,4 tỷ đồng, tăng 17,3% so với cùng kỳ. Năm 2020, doanh nghiệp đặt kế hoạch tổng doanh thu đạt 5.100 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 55 tỷ đồng.  

Tuy nhiên, đến tháng 9/2020, doanh thu mới chỉ đạt 4.729,7 tỷ đồng, cách xa chỉ tiêu kế hoạch đề ra.

Tổng công ty Xây dựng số 1 tiền thân là Tổng công ty Xây dựng Số 1 - TNHH MTV, 1 doanh nghiệp nhà nước được thành lập năm 1979. Đến ngày 1/11/2016, Tổng công ty đã cổ phần hóa chuyển thành công ty cổ phần với vốn điều lệ là 1.100 tỷ đồng.

Mới đây, toàn bộ lô 45 triệu cổ phần CC1, tương đương 40,53% vốn thuộc sở hữu của Bộ Xây dựng đã được bán cho 12 nhà đầu tư cá nhân với giá trúng bình quân là 23.031 đồng/cổ phần, cao hơn 36% so với thị giá CC1 ngày 26/11. Thương vụ này mang về cho Bộ Xây dựng gần 1.030 tỷ đồng.

 

Tin mới lên