Tiêu điểm

Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng: 'Mạng xã hội không ảo nữa, thật rồi'

(VNF) - Theo Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng, thông tin sai trên mạng xã hội là câu chuyện toàn cầu, kể cả nước lớn như Mỹ hay nhỏ như Timor Leste cũng bị và càng ngày càng nặng hơn.

Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng: 'Mạng xã hội không ảo nữa, thật rồi'

Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng: 'Mạng xã hội không ảo nữa, thật rồi'

“Chúng ta sống trên không gian mạng chỉ được chục năm, chưa nhiều kinh nghiệm. Sự phát triển còn tiếp tục, kinh nghiệm sống đã có nhiều nghìn năm. Và một số kinh nghiệm thực tế trong đời sống có thể áp dụng sang không gian mạng”, ông Hùng nói.

Theo ông Hùng, thứ nhất, cần định nghĩa tường minh thế nào là thông tin sai bằng pháp luật. Điều này đặt ra yêu cầu là phải sửa một số quy định của pháp luật.

Thứ hai, cần có công cụ giám sát phân tích đánh giá, tức là phải dùng công nghệ. “Một ngày trên mạng xã hội bằng tiếng Việt có trên 100 triệu thông tin, do đó chúng ta không thể dùng người được. Bước đầu Bộ Thông tin và Truyền thông đã xây dựng một trung tâm quốc gia giám sát an toàn thông tin trên không gian mạng, có thể đọc 100 triệu tin/ngày, phân tích, đánh giá, phân loại”, ông nói.

Tiếp theo, theo Bộ trưởng Hùng, phải có công cụ quét rác. Đây là câu chuyện vừa pháp luật, vừa công nghệ. Phải chỉ ra một đầu mối làm việc này, Chính phủ phải ra quyết định. Công cụ quét rác, dọn dẹp đó là kỹ thuật, công nghệ có thể làm được.

“Cái khó của chúng ta là mạng xã hội xuyên biên giới, họ cung cấp từ nước ngoài vào Việt Nam. Chúng ta phải mạnh tay hơn về việc yêu cầu nhà cung cấp xuyên biên giới tuân thủ luật pháp Việt Nam, đặc biệt là yêu cầu gỡ bỏ thông tin. Việc này, chúng ta có thể học tập kinh nghiệm quốc tế. EU đã làm rồi, một số nước ASEAN làm rồi. Quan trọng là chúng ta cương quyết thượng tôn pháp luật. Cũng có chế tài xử lý người đưa thông tin sai trên mạng.

"Mạng xã hội không ảo nữa mà thật rồi. Chúng ta không nên bỏ trống trận địa này, đặc biệt là người dân, chính quyền phải sống nhiều hơn trên mạng xã hội. Cái tốt lớn lên thì cái xấu giảm đi. Chúng ta cũng cần nâng cao nhận thức của người dân, thông tin trên mạng xã hội là thông tin không được kiểm duyệt, cho nên không phải cái gì ta xem cũng tin ngay, cái này cần phải truyền thông", ông nói.

Tin mới lên