Bất động sản

Chính phủ không đồng ý nhập 37 toa tàu cũ từ Nhật Bản

(VNF) - Xét đề nghị của các Bộ, ngành, Phó thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành không đồng ý với đề xuất nhập khẩu và khai thác 37 toa xe tự hành DMU đã qua sử dụng của Nhật Bản.

Chính phủ không đồng ý nhập 37 toa tàu cũ từ Nhật Bản

Toa tàu cũ của Nhật Bản được VNR xin nhập về.

Văn phòng Chính phủ vừa có thông báo ý kiến của Phó thủ tướng Lê Văn Thành về đề xuất nhập khẩu và khai thác 37 toa xe tự hành DMU đã qua sử dụng của Nhật Bản.

Theo đó, Phó thủ tướng không đồng ý nhập khẩu và khai thác 37 toa xe như ý kiến của Bộ Giao thông Vận tải. Phó thủ tướng giao Bộ Giao thông vận tải và các cơ quan liên quan thực hiện theo đúng quy định của nghị định 65 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đường sắt.

Trước đó, sau khi xin ý kiến của các bộ: Tài chính, Công Thương, Khoa học và Công nghệ, Tài Nguyên và Môi trường, Tư Pháp thì Bộ GTVT đã tổng hợp và có báo cáo Chính phủ về đề xuất nhập khẩu, khai thác 37 toa xe của Tổng công ty Đường sắt Việt Nam.

Tại buổi họp báo Chính phủ hồi tháng 11, Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Ngọc Đông cho biết từ tháng 10/2021, VNR có các văn bản đề nghị các cơ quan liên quan như Ủy ban Quản lý vốn nhà nước, Bộ Giao thông Vận tải về việc nhập 37 toa xe do Tổng công ty Đường sắt Đông Nhật Bản tặng.

Các toa tàu này được sản xuất từ năm 1979 - 1982 tuổi thọ cỡ 39 đến 42 năm, như vậy không đáp ứng yêu cầu quy định pháp luật. Mặt khác, toa tàu của Nhật Bản phù hợp với khổ đường sắt là 1,067m, trong khi khổ đường sắt của ta là 1m, nếu muốn dùng phải hoán cải lại, chi phí dự kiến nếu làm hết khoảng 140 tỷ đồng. Do đó, Bộ Giao thông Vận tải đưa ra quan điểm không đồng thuận về việc này.

Trước đó, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam (VNR) đề xuất cho phép nhập khẩu và khai thác 37 toa xe tự hành diesel DMU đã qua sử dụng khoảng 40 năm của Nhật Bản. Các toa xe này được đối tác của VNR là Tổng công ty Đường sắt Đông Nhật Bản sẵn sàng chuyển giao miễn phí nếu có nhu cầu và Việt Nam sẽ chịu các chi phí liên quan đến nhập khẩu, cải tạo toa xe phù hợp với quy định của Việt Nam.

VNR mong muốn tiếp nhận những toa tàu cũ này với 2 lý do. Thứ nhất, các toa tàu của Nhật cũ nhưng là toa tự hành, sử dụng thuận tiện hơn loại đầu máy toa xe kéo - đẩy truyền thống đang sử dụng tại Việt Nam. Thứ hai, VNR đang có hơn 200 toa xe khách sử dụng quá niên hạn (trên 40 năm) và số lượng này tiếp tục tăng lên mỗi năm. VNR nhận định việc nhập toa xe cũ và cải tạo sẽ tốn ít chi phí hơn đóng mới.

Tin mới lên