Thị trường

Chọn phương án tăng tuổi nghỉ hưu trình Hội nghị Trung ương 7

Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội đang lấy ý kiến sửa đổi, bổ sung Bộ luật lao động 2012, trong đó sẽ bàn đến các phương án tăng tuổi nghỉ hưu.

Chọn phương án tăng tuổi nghỉ hưu trình Hội nghị Trung ương 7

Chọn phương án tăng tuổi nghỉ hưu trình Hội nghị Trung ương 7

Vấn đề tăng độ tuổi nghỉ hưu sẽ tiếp tục được đặt ra trong lần sửa đổi, bổ sung Bộ luật Lao động 2012 sắp tới. Trong đó có phương án tăng tuổi nghỉ hưu và giữ nguyên tuổi nghỉ hưu của nam và nữ như hiện nay.

Tại buổi trình bày sơ bộ đề án cải cách bảo hiểm xã hội chuẩn bị trình hội nghị Trung ương 7, Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung cho biết trong đề án sẽ bàn đến 2 phương án tăng tuổi nghỉ hưu.

Phương án 1, nâng tuổi nghỉ hưu của lao động nữ lên 60 và nam lên 62, lộ trình mỗi năm chỉ nâng thêm 3 tháng.

Phương án 2 là nữ nghỉ hưu ở tuổi 60, nam 65, lộ trình mỗi năm chỉ điều chỉnh nâng thêm 4 tháng.

Ông Trần Hải Nam, Vụ phó Vụ Bảo hiểm xã hội (Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội), cho biết tuổi nghỉ hưu là một vấn đề được đặt ra trong lần sửa đổi, bổ sung Bộ luật Lao động 2012 sắp tới. Trong đó có các phương án tăng tuổi nghỉ hưu hoặc giữ nguyên tuổi nghỉ hưu của nam và nữ như hiện nay. Sau khi Trung ương, Quốc hội xem xét tăng tuổi nghỉ hưu, vấn đề này sẽ tiếp tục được đưa vào Bộ luật Lao động để Quốc hội thông qua.

Theo Tổ chức Lao động quốc tế (ILO), nếu Việt Nam không sớm thực hiện cải cách, quỹ hưu trí sẽ bị thâm hụt vào năm 2034. Khi đó, tất cả người lao động nam dưới 40 tuổi và nữ dưới 35 tuổi sẽ không nhận được bất kỳ đồng lương nào sau khi nghỉ hưu, nếu Chính phủ không dùng khoản lớn ngân sách để bù đắp.

Về vấn đề này, ông Trần Hải Nam cho rằng nếu tăng tuổi nghỉ hưu, quỹ lương của khu vực nhà nước có thể tăng lên, do người có thâm niên công tác sẽ phải trả lương cao hơn. Ngân sách Nhà nước sẽ tăng thu, bởi người lao động lớn tuổi có thu nhập cao vẫn tiếp tục đóng thuế.

Tin mới lên