Tài chính

Cổ phiếu AGF 'thoát án' tạm ngừng giao dịch

(VNF) - Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM (HoSE) cho biết Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thuỷ sản An Giang đã khắc phục được nguyên nhân dẫn đến chứng khoán bị đưa vào diện tạm ngừng giao dịch nên được chuyển sang diện kiểm soát đặc biệt kể từ ngày 2/8/2019.

Cổ phiếu AGF 'thoát án' tạm ngừng giao dịch

HoSE đã cảnh báo cổ phiếu AGF có khả năng bị hủy niêm yết bắt buộc.

Theo đó, AGF chỉ được giao dịch trong phiên chiều của ngày giao dịch theo phương thức khớp lệnh hoặc thỏa thuận dưới dạng chứng khoán bị kiểm soát đặc biệt kể từ ngày 2/8.

Giá tham chiếu trong ngày giao dịch trở lại là giá đóng cửa của phiên giao dịch ngày 24/6 là ngày giao dịch cuối cùng trước khi cổ phiếu này bị tạm ngừng giao dịch. Biên độ dao động giá là +/-20%. Đóng cửa phiên 24/6, thị giá của AGF là 3.340 đồng/cổ phiếu.

AGF bị đưa vào diện tạm ngừng giao dịch vì liên tục vi phạm quy định về công bố thông tin. Đến cuối tháng 6/2019, công ty vẫn chưa nộp báo cáo tài chính bán niên đã được soát xét niên độ 1/10/2018 đến 30/9/2019.

Để được đưa ra khỏi diện tạm ngừng giao dịch, AGF đã thực hiện công bố báo cáo tài chính soát xét bán niên niên độ tài chính 1/10/2018 – 30/9/2019 với lợi nhuận sau thuế cho kỳ kế toán 6 tháng kết thúc ngày 31/3/2019 là âm 120,45 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại thời điểm này là âm 390,88 tỷ đồng, lớn hơn so với vốn điều lệ thực góp (hơn 281 tỷ đồng).

Ngoài ra, kiểm toán viên còn đưa ra ý kiến “Vấn đề cần nhấn mạnh”, nghi ngờ khả năng hoạt động liên tục của AGF. Vì vậy, HoSE đã cảnh báo cổ phiếu AGF có khả năng bị hủy niêm yết bắt buộc.

 

Tin mới lên