Tài chính

Công ty con của DGC chào sàn với giá 120.000 đồng/cổ phiếu, vốn hoá 3.000 tỷ

(VNF) - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) đã chấp thuận cho 25 triệu cổ phiếu của Công ty Cổ phần Phốt pho Apatit Việt Nam giao dịch tại hệ thống UPCoM.

Công ty con của DGC chào sàn với giá 120.000 đồng/cổ phiếu, vốn hoá 3.000 tỷ

Công ty con của DGC chào sàn với giá 120.000 đồng/cổ phiếu, vốn hoá 3.000 tỷ đồng

Theo đó, Công ty Cổ phần Phốt pho Apatit Việt Nam được cấp mã PAT, bắt đầu giao dịch từ ngày 17/6 tới đây tại hệ thống UPCoM với biên độ giao dịch là 40%.

Giá tham chiếu của PAT trong phiên giao dịch đầu tiên là 120.000 đồng/cổ phiếu, tương đương quy mô vốn hoá tại thời điểm chào sàn là 3.000 tỷ đồng.

Được biết, PAT được thành lập vào ngày 13/1/2014 với vốn điều lệ ban đầu là 150 tỷ đồng, trong đó 3 cổ đông sáng lập góp 142,5 tỷ đồng, 8 cổ đông khác góp 7,5 tỷ đồng. Năm 2018, sau khi chào bán 10 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, PAT tăng vốn lên 250 tỷ đồng và duy trì đến nay.

Hiện cổ đông lớn của PAT gồm 3 cá nhân và tổ chức. Nắm giữ số lượng cổ phần lớn nhất là Công ty TNHH MTV Hoá chất Đức Giang – Lào Cai với tỷ lệ 51%, tiếp đến là ông Đào Hữu Duy Anh với tỷ lệ 9,03% và ông Đào Hữu Huyền với tỷ lệ 7,69%.

Trong đó, Công ty TNHH MTV Hoá chất Đức Giang – Lào Cai là công ty con do Tập đoàn Hoá chất Đức Giang (HoSE: DGC) nắm giữ 100%. Như vậy, PAT là công ty con gián tiếp của DGC.

Ngoài ra, ông Đào Hữu Huyền, Chủ tịch HĐQT DGC đồng thời là Chủ tịch HĐQT của PAT. Ông Đào Hữu Duy Anh, thành viên HĐQT kiêm tổng giám đốc của DGC đồng thời là thành viên HĐQT của PAT.

Ngành nghề kinh doanh chính của PAT là sản xuất hoá chất cơ bản (sản xuất, chế biến, kinh doanh phốt pho vàng và các sản phẩm khác có nguồn gốc từ phốt pho vàng và apatit, axit phốt pho ríc), khai khoáng (khai thác, chế biến, kinh doanh khoán sản – quặng quắc zít), vận tải hàng hoá bằng đường bộ, kinh doanh, xuất nhập khẩu máy móc, thiết bị, phụ tùng vật tư phục vụ cho sản xuất, kinh doanh phốt pho vàng, axit phốt pho ríc,…

Quý I/2022, PAT ghi nhận doanh thu thuần đạt 996,9 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 348 tỷ đồng, lần lượt tăng gấp 2,6 lần và gấp 20,7 lần cùng kỳ năm 2021.

PAT lên kế hoạch kinh doanh năm 2022 với doanh thu thuần đạt 2.316,8 tỷ đồng,n lợi nhuận sau thuế đạt 600 tỷ đồng. Như vậy sau 3 tháng, công ty đã hoàn thành 43% kế hoạch về doanh thu và 58% kế hoạch về lợi nhuận.

Tin mới lên