Tài chính

Cục Thuế Hà Nội cưỡng chế 7.700 doanh nghiệp nợ thuế, thu hồi hơn 2.500 tỷ

(VNF) - Trong nửa đầu năm 2018, Cục Thuế Hà Nội đã ban hành 9.719 quyết định cưỡng chế trích tiền từ tài khoản đối với 7.700 doanh nghiệp nợ thuế. Tổng số tiền nợ thuế mà Cục Thuế Hà Nội thu được từ việc cưỡng chế này là 2.589 tỷ đồng.

Cục Thuế Hà Nội cưỡng chế 7.700 doanh nghiệp nợ thuế, thu hồi hơn 2.500 tỷ

Trong nửa đầu năm 2018, Cục Thuế Hà Nội đã ban hành 9.719 quyết định cưỡng chế trích tiền từ tài khoản đối với 7.700 doanh nghiệp nợ thuế

Cục Thuế Hà Nội cũng đã ban hành 25.535 quyết định xử lý đối với các doanh nghiệp vi phạm hành chính thuế với số tiền phạt là 78 tỷ đồng.

Cùng với đó, Cục Thuế Hà Nội đã ban hành quyết định cưỡng chế nợ thuế bằng biện pháp thông báo hóa đơn không có giá trị sử dụng đối với 3.409 doanh nghiệp, số tiền nợ 2.299 tỷ đồng.

Đối với công tác thanh, kiểm tra thuế, trong nửa đầu năm 2018, Cục Thuế Hà Nội đã tiến hành kiểm tra 53.186 lượt hồ sơ tại trụ sở cơ quan thuế, qua đó điều chỉnh 707 hồ sơ với số thuế điều chỉnh tăng là 5,2 tỷ đồng; giảm khấu trừ 2,8 tỷ đồng; giảm lỗ 1,5 tỷ đồng và đề nghị kiểm tra tại doanh nghiệp 837 hồ sơ.

Cục cũng hoàn thành 6.994 cuộc thanh, kiểm tra tại trụ sở người nộp thuế, đạt 37,7% kế hoạch được giao. Kết quả xử lý truy thu, truy hoàn, phạt 2.247 tỷ đồng, trong đó quá trình thanh tra xử phạt 1.436 tỷ đồng và kiểm tra xử phạt 811 tỷ đồng, tăng 92% so với cùng kỳ.

Nửa đầu năm 2018, Cục Thuế Hà Nội đã chuyển hồ sơ phối hợp đến cơ quan công an 154 vụ đề nghị xác minh hóa đơn liên quan đến 3.213 số hóa đơn, có tổng giá trị tiền thuế là 28,8 tỷ đồng.

Cục Thuế Hà Nội cho biết tổng thu ngân sách 6 tháng đầu năm là 110.150 tỷ đồng, đạt 50,5% dự toán pháp lệnh, tăng 19,2% so với cùng kỳ. Tổng thu nội địa (trừ mặt hàng dầu) trong nửa đầu năm 2018 đạt 108.650 tỷ đồng, đạt 50,2% dự toán pháp lệnh, tăng 19,1% so với cùng kỳ.

Trong 6 tháng đầu năm, Cục Thuế Hà Nội đã thực hiện cấp 21.734 mã số thuế cho các tổ chức, doanh nghiệp, hộ cá nhân kinh doanh đăng ký thành lập mới, trong đó có 13.700 mã số thuế của tổ chức, doanh nghiệp, giảm 2% so với cùng kỳ, và cấp 8.034 mã số thuế cho hộ cá nhân kinh doanh, tăng 12% so với cùng kỳ.

Tin mới lên